På torsdagsförmiddagen skrev kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) och polisområdeschefen Fredrik Lindfors på ett löfte. Löftet har tagits fram tillsammans i dialog med medborgarna under 2015, bland annat genom besök i gymnasieskolor.

Fakta: Medborgarlöften

Kommunen och polisen i Jönköping har under 2015 haft dialog med medborgare. Bland annat har ..

Fakta: Medborgarlöften

Kommunen och polisen i Jönköping har under 2015 haft dialog med medborgare. Bland annat har närpolisen pratat med invånare men man har också besökt skolor.

Totalt är det åtta löften och man har valt att fokusera på två områden i år som berör barn och unga. Löftena ska klubbas i kommunfullmäktige nästa månad.

Totalt är det åtta löften och under året kommer man fokusera på två av dem: drogfri miljö för barn och unga samt ökad trafiksäkerhet runt skolor.

— Det här är inget nytt arbete i kommunen. Vi har jobbat med det här så länge jag kan minnas. Det nya är att polisen har ett arbetssätt där vi gemensamt kommit fram till hur viktigt det är med ett förebyggande arbete, säger Ann-Marie Nilsson.

Förebygga drogbruk

Kommunen har tidigare sett över hastighetsbegränsningen i Jönköping och nu ska man se över trafiksäkerheten runt skolor.

Framöver ska man jobba tillsammans med civilsamhället för att skapa trygga miljöer för barn och unga.

— Vi driver ett välutvecklat arbete med fritidsgårdsverksamheten i samverkan med föreningslivet som är väldigt starkt. Det tror vi är oerhört viktigt för att förebygga brukat av droger. Tillsammans med polisen kan vi göra stor nytta.

Komplext område

Att det kommer att vara en helt drogfri miljö i Jönköping för barn om ett år kan de inte lova.

— Vi lovar att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar i kommunen. Det är ett komplext område och jag tror inte vi kommer lyckas med det fullt ut under ett års tid. Men det här är en del av det arbete vi gör tillsammans med kommunen, säger polischefen Fredrik Lindfors.

Han pekar framför allt ut två geografiska områden i Jönköping.

— Det är ett prioriterat område med tanke på den problematik vi haft på Öxnehaga och Råslätt den senaste tiden, säger han.

Varför är det viktigt att fokusera på drogbekämpning hos unga?

— Droger är ofta en inkörsport till övrig kriminalitet. Kan vi strypa den tillförseln är det bra. Då kommer vi tillrätta med mycket av problematiken med den övriga kriminaliteten som finns i samhället, säger Fredrik Lindfors.