Efter att ha jobbat som logopeder för Region Jönköpings län i ett tiotal tal år har nu Anna Drevsson och Karolina Nilsson startat eget företag: Logopedbolaget i Jönköping.

De hyr en lokal i vårdcentralen Wetterhälsan och har till en början mottagning en gång i veckan. De är först ut i länet att bedriva en privat logopedverksamhet.

Målgruppen är barn och ungdomar med någon form av tal, - språk eller kommunikationssvårigheter, med eller utan tilläggsdiagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning.

"Är frustrerande"

Annons

De båda logopederna menar att sjukvården brister idag för de här patienterna och att väntetiderna för bedömning och behandling är för lång.

— Många föräldrar önskar mer stöd och formen som erbjuds passar inte alla, säger Anna Drevsson.

— Det är frustrerande när man ser behoven men inte kan erbjuda stöd fullt ut för att förutsättningarna inte finns. Det gör så stor skillnad om barnet tidigt får tillgång till ett språk, säger Karolina Nilsson.

Bekosta själva

Duon menar att de nu kan erbjuda mer flexibla träningsmetoder än tidigare med ett ökat samarbete med förskola och skola.

Det behövs ingen remiss för att få en tid på mottagningen. Ett besök kostar 700-950 kronor. Då en del behandlingar pågår 5-6 gånger kan kostnaden alltså sticka iväg.

— Allra helst hade vi velat ha samma villkor som övrig vård i regionen. Vi hoppas så klart att vi får ingå i det fria vårdvalet framöver, säger Anna Drevsson.