Pappersgrossisten Kuvertteamet med säte i Bankeryd väljer att från den 14 maj slå sig samman med pappersföretaget Turnex och bilda Addbrand Sweden AB.

Bli ledande i Skandinavien

Turnex med bas i Göteborg, blev 2017 uppköpta av Kuverteamet och kommer med det nya företaget ha huvudkontor på Kuvertteamets lokaler i Bankeryd men ha kvar Turnex huvudlager i Göteborg. VD för Kuvertteamet och nystratade Addbrand Patrik Sjölin berättar mer om sammanslagningen:

– Vår vision är att vara den ledande grossisten inom trycksaker i Skandinavien. Vi behövde ett modernt namn som speglar vår verksamhet bättre och som gör att vi kan fortsätta utvecklas in i framtiden. Viktigaste anledningen till namnbytet är dock att namnet ska fungera i hela Skandinavien. Och kuvert heter faktiskt konvolutt i Norge och Danmarm, säger Sjölin i ett pressmeddelande.

Över 25 års erfarenhet

Kuvertteamet har funnits i Bankeryd sedan 1991 och har en lång historia i pappersbranschen och i expandering, med fusioner som exempelvis uppköpet av Ord&Råd AB 2009. Sjölin fortsätter om utmaningen för att fortsätta växa:

– I en tuff grafisk bransch innebär det ständigt fokus för oss att hitta nya produkter att sätta varumärken på, med hjälp av nya och spännande tjänster. Detta i kombination med fortsatt långsiktig satsning på egen produktion i Bankeryd tror vi ger både kunder och anställda en trygghet i att arbeta med oss, avslutar Patrik Sjölin.

Annons