Växjö stift, med anställda integrationsfrämjare, arbetar för bättre integration genom nätverket Tenhultsgruppen. På tisdagskvällen träffades gruppen i Allianskyrkan för att diskutera hur de nyanlända som snart bosätter sig i Tenhult kan välkomnas på ett bra sätt.

Bakom verksamheten finns också Jönköpings kommun med Nätverket för flyktingsstöd och integration, där Thomas Yaftalie är samordnare.

Idrotts- och sportklubbar, ideella föreningar som Hembygdsföreningen och Ingaryds Vänner, samt Pingst-, Allians och Svenska Kyrkans församlingar är några andra som också är engagerade.

Lisa Rosenblad, flyktingsekreterare från kommunen, var en av många som delade med sig av sina erfarenheter på det välbesökta mötet.

Ett nytt möte är planerat till november då de nyanlända Tenhultsborna ska bjudas in till Allianskyrkan. De ska ges tillfälle att berätta om sina liv, det man upplevt och de förväntningar man har i sina nya livssituationer.