Kommunen behöver rekrytera 1 200 semestervikarier inom vård och omsorg inför sommaren.

Precis som förra året är det extra svårt då arbetslösheten är låg och då många företag också är i stort behov av vikarier.

Lönebonus kvar

Förra året infördes en lönebonus för de vikarier som arbetade flera sammanhängande veckor, den bonusen är kvar i år.

— Det skapar kontinuitet för medborgarna och gör så att våra medarbetare får sin semester, säger Lena Pettersson, HR-chef på socialförvaltningen.

Annons

De vikarier som arbetar sammanhängande i sex veckor eller mer får en lönebonus. En vikarie som arbetat åtta veckor får en bonus på 5 000 kronor.

Snabbt få kontakt

Nytt för i år är något kommunen kallar för speedintervjuer. Det kommer hållas två rekryteringsträffar, en i mars och en i april, på Juneporten. Där kan sökande träffa chefer direkt.

— Det är så man snabbt får en personlig kontakt och kan ta en diskussion om ett sommarjobb, säger Lena Pettersson.

Tanken är också att de sökande ska få snabbt återkoppling. Detta då sökande enligt en utvärdering upplevde att rekryteringen tog lång tid förra året.

"Är hoppfulla"

Förra året lyckades kommunen rekrytera något fler vikarier än året innan berättar Lena Pettersson.

— Vi klarade oss. Vi hade kunnat ha fler vikarier men vi fick ihop semesterplaneringen, säger hon.

Hur tror du det blir i år?

— Vi är hoppfulla, det var vi förra året med och nu har vi samordnat oss mer och vässat vår organisation.