Med jämna intervaller kommer frågan om stiftsgården Tallnäs framtid upp på bordet. Det är ett ämne som ständigt återkommer vid stiftets fullmäktigemöten. Driften av gården och dess verksamhet är visserligen delegerad till en ekonomisk förening, där bland annat de närmaste församlingarna är delägare. Störst är Kyrkans unga och Jönköpings församling.

Fakta: Tallnäs i media

2014: Ordföranden i stiftsfullmäktige, Bruno Edgarsson (C), menar att det är konkurs eller avve..

Fakta: Tallnäs i media

2014: Ordföranden i stiftsfullmäktige, Bruno Edgarsson (C), menar att det är konkurs eller avveckling under 2015 som gäller. Verksamheten försvaras av den ekonomiska föreningens ordförande, tillika stiftsrevisor, Nils-Erik Davelid (FP). Två år senare sparkas Edgarsson efter uttalanden om homosexuella och Pride.

2015, juli: Nils-Erik Davelid avlider oväntat, 72 år gammal. Grennaskolans rektor, Inger Gustafsson (FP) efterträder.

2017, november: Stiftsfullmäktige ställer krav på 4-procentig lönsamhet för att ge verksamhetsbidraget, som dessutom trappas ner: 2018 – 2,6 miljoner, 2019 – 2,2 miljoner och 2020 – 1,9 miljoner kronor.

2017, januari: Kerstin Wredén anställs som präst för att stärka den kristna profilen.

2018: Föreståndaren, Hillevi Andersson, säger upp sig.

Samtidigt kontrolleras verksamheten av Växjö stift som, genom en stiftelse, äger fastigheten. I och med ett årligt stöd på drygt 2,5 miljoner kronor kan stiftet även ställa krav på verksamheten. Hittills har den ekonomiska föreningen haft fria händer.

Krav på avkastning

Vad som hände vid senaste fullmäktigemötet var dels att bidraget sänks etappvis till 1,9 miljoner, dels att det förutsätter att verksamheten ska generera en avkastning på 4 procent av nettoomsättningen. Dessutom ska ytterligare ett par förutsättningar vara uppfyllda:

Vid tillsättandet av styrelsen i den ekonomiska föreningen ska man se till kompetens och branscherfarenhet – vilket även gäller ledningsfunktionen.

Har din uppsägelse med stiftets krav att göra?

— Nej, jag har haft tjänsten i tio år och tyckte helt enkelt att det var läge att göra någonting annat. Vad det blir får vi se i höst, däremellan ska jag unna mig lite ledigt, svarar hittillsvarande föreståndaren Hillevi Andersson.

Annons

Vi ringer till den ekonomiska föreningens ordförande, Inger Gustafsson (FP), som tog över när Nils-Erik Davelid avled oväntat 2015.

Biskopen positiv

Hur ser man i styrelsen på de nya kraven?

— Att de tror på oss såpass mycket att det nu går att ställa krav. Jag har svårt att se hur vi ska kunna klara lönsamhetskravet det första året, samtidigt är det minskade bidraget inte mer än vad stiftets folkhögskolor får.

Hon berättar att hon har varit kallad till Växjö för att diskutera Tallnäs och att biskop Fredrik Modéus värderar Tallnäs roll som lägergård.

— Vi har ett bra koncept på Tallnäs och det finns en ägarstiftelse som vill rusta upp lokalerna. Styrelse, valberedning och tillträdande föreståndare får jobba utifrån de krav som ställts – vi måste gå från att tänka enbart lägergård till att driva verksamheten kommersiellt, säger Gustavsson.

Ett steg på vägen kan vara de musikquizz-aftnar som anordnas under våren.

— Den första gången kom ett 30-tal besökare för att prova vår tapasplanka. Vid nästa tillfälle blev det fullt innan vi hade annonserat, trots att platsantalet utökats till 70, berättar ordföranden.

Yrkande röstades ner

Finns det då fortfarande en falang inom stiftet som tycker att det räcker med stiftets folkhögskolor i Växjö och Oskarshamn?

— Ett problem för lägergårdar är de sällan är attraktiva för de närmaste församlingarna – konfirmationsgrupper söker ofta nya miljöer. Jag hoppas ändå att man klarar ekonomin och samtidigt lyckas behålla karaktären av stiftsgård, säger Margareta Andersson (C) från Vetlanda kommun, som valdes in fullmäktige i kyrkovalet 2016.

Margareta lade ett tilläggsyrkande om att stiftsstyrelsen ska göra en plan över hur man avser att använda Tallnäs under de närmaste tre åren – med avsikten att öka verksamheten.

Yrkandet röstades ner.