I snart åtta har NCC försökt få upp höghushotellet och Annike Thorén tror att tiden har nött sönder det. NCC:s försök att bygga ett högt hotell bredvid Tändsticksområdet överklagades i instans efter instans ända upp till regeringsnivå. När klartecknet kom infann sig nya problem.

– Vi hade länge opinionen emot oss men sista halvåret kändes det som om det vände. Då kom nya problem med parkeringen och efter många möten löst vi det tillsammans med kommunen. Vi hittade en väg i den frågan i april, säger Annike Thorén.

Då började operatören, ESS Hotell, backa.

– Ledningen för ESS Hotell har gått vidare under den här tiden. De ska driva ett nytt hotell i Solna och sitter idag i ett möte i Västerås för att bygga ett nytt hotell där. De mäktar inte med att bygga tre hotell på en gång, säger Annike Thorén.

Tajt ekonomiskt

Annike Thorén säger att det funnits flera andra intressenter som velat driva hotellet i Jönköping men att ESS Hotell var det klart intressantaste.

Annons

– Utan ESS Hotell finns det ingen möjlighet att bygga ett hotell inom givna ramar. Projektet har varit jättetajt ekonomiskt, säger Annike Thorén.

Om inte ni kan bygga hotellet kan några andra göra det, tror du?

– Vi har haft den bästa operatören med oss. Under den här resan har vi pratat med alla lokala fastighetsägare och med nationella. Vi ser inte att någon kan lyckas med det här projektet som det ser ut nu, säger Annike Thorén.

Växande stad

Har planerna på Ralf Ekblads och Anne Robertssons nya hotell i Östra centrum påverkat ert projekt?

– Det har inte påverkat till det bättre. Men Jönköping är en växande stad och det finns ett behov av hotellrum. Att vi tvingas backa beror på att ESS Hotell inte är med oss och på att vi inte haft den tid vi behövt för att hitta en fastighetsägare.

Varför kan inte NCC äga hotellfastigheten?

– Vi är inte någon fastighetsförvaltare och vi har inte den organisationen här i Jönköping. Den finns bara i Stockholm och i Göteborg där NCC har ett visst ägande. Att det nu inte blir något hotell är verkligen tråkigt, vi vill verkligen det här, säger Annike Thorén.

Beslutet om att bygga ett höghushotell bredvid Tändsticksområdet stöddes av alla politikerna i kommunfullmäktige utom Vänsterpartiet. Den majoritet som var för trodde att hotellet kunde bidra till att ge liv och rörelse till Tändsticksområdet medan Jerry Hansson (V) kallade höghushotellet för ett schabrak som skulle förstöra stadsbilden och Tändsticksområdet.

Fotnot: JP har sökt Jonas Stenberg på ESS Hotell för en kommentar men han har inte svarat.