Italien är ett av världens främsta turistmål med uppemot 50 miljoner besökare om året från hela världen. Turismen är därför en mycket viktig inkomstkälla för den italienska statskassan och den ger miljoner med arbetstillfällen.

Vi har mycket att lära av dem hur man lockar till sig turister och därigenom stärker besöksnäringen för att exempelvis få se till att människor får upplevelser och möjligheter till att koppla av. Likadant kan det bli kring Vättern om staten och regionen satsar på detta och kommunerna runt sjön samarbetar för att utveckla turistnäringen.

När det gäller Vätterns framtid, så ska vi komma ihåg att det är ett riksintresse i form av ett Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av naturområden som är skyddade enligt EU-rätten genom art- och habitatdirektivet och/eller fågeldirektivet.

Vättern är en vattentäkt för ca 300 000 personer i dagsläget. I framtiden kommer det att bli minst en halv miljon människor som får sitt dagliga vatten från Vättern. Redan har fem kommuner i Örebro beslutat sig för att ta sitt vatten från Vättern. Diskussioner finns även om att Mälardalen kan komma att ta sitt vatten från Vättern i framtiden.

I dag är det 780 miljoner människor i världen som inte får rent vatten dagligen. Rent vatten är framtidens guld. Därför är det säkrast att inte ta några risker med Vättern och därmed klokt av oss att säga nej till gruvan i Norra Kärr. Detta gör vi framför allt för våra barns skull.

Annons

Under sommaren har vi påtagligt blivit påminda om vattnets betydelse. Inte minst när vi vill släcka törsten. Men även när det gäller att släcka bränder. Om en gruvolycka händer i Norra Kärr kan det inte bara komma att drabba Vättern, utan även Sommen, Bunn, Ören, Adelövån, Svartån, Noen och Tåkern.

I Vättern bedrivs yrkesfiske av ett tjugotal fiskare med huvudsaklig fångst av röding, öring, lax, sik och framförallt kräftor. En gruva i Norra Kärr kan inte drivas utan obestridliga risker. Den riskerar denna viktiga fiskeverksamhet, men även för de så kallade fritidsfiskarna.

Tillsammans vill vi vara en röst för Vättern och besöksnäringen. Helt enkelt en röst för en hållbar tillväxt och god framtid, i synnerhet för nästa generation och generationer efter det.

Kent Ly

Vice gruppledare Moderaterna Jönköpings kommun

Elisabeth Mattson

Kandidat för Moderaterna till kommunfullmäktige

Gun Lusth

Kandidat för Moderaterna till regionfullmäktige