Fredagen den 3 augusti publicerade JP en debattartikel undertecknad Jutterström (M) och Bengtzboe (M) där de tillkännagav sin nya skolpolitik.

Rätt till utökad förskola är ett av M:s mål.
Foto: Pontus Lundahl/TT

Efter ett konstaterande om att vi behöver få till större jämlikhet i den svenska skolan, uttrycker de kritik mot den svenska regeringen på grund av minskandet av nationella prov samt det Socialdemokratiska motståndet mot att ge betyg i de tidiga skolåren. Vi vet dock att fler prov och tidigare betyg inte ökar elevernas kunskaper, däremot ökar det både elever och lärares stress i skolan vilket enbart får negativa konsekvenser. Vi måste arbeta för en skola som främjar både elevernas kunskapsinhämtning och deras psykiska hälsa positivt.

När Jutterström och Bengtzboe redogör för sina förslag då blir jag glad, Moderaterna har äntligen anammat socialdemokraternas skolpolitik! Härligt, välkomna säger jag!

• Först vill de utöka undervisningstiden i matematik, detta sker på regeringens initiativ redan nu i höst.

• Nästa förslag handlar om obligatorisk läxläsning i skolan. Denna fråga har vi socialdemokrater drivit stenhårt under många år i kommunen. Jag hade en motion i kommunfullmäktige om det 2015, alliansen och SD röstade nej och i Barn- och utbildningsnämnden har vi haft med det förslaget varje år i vår budgetskrivelse. Vi röstade om det senast nu i juni, alliansen samt SD röstade återigen nej. Jag anser att varje skola som väljer att ge läxor till sina elever också ska erbjuda läxhjälp till eleverna. Jag välkomnar Moderaternas svängning i frågan!

Annons

• Nästa förslag rör lovskola, socialdemokraterna erbjuder redan nu bidrag till kommunerna för att de ska kunna bedriva lovskola för de elever som har behov av det.

• Deras sista förslag handlar om rätt till utökad förskola till barn vars föräldrar är arbetslösa samt obligatoriskt språkförskola till nyanlända barn över tre år. I Jönköping har vi socialdemokrater drivit frågan om rätt till utökad tid i förskolan för alla barn från dagens 15 timmar till 20 timmar i veckan sedan 2007. Orsaken till det är att förskolan idag är en pedagogisk verksamhet och att alla barn bör få möjlighet till ett deltagande som inte minst främjar både språket och den sociala utvecklingen hos våra barn. Men att göra åtskillnad på barnen som Jutterström förespråkar genom att erbjuda olika tid eller tvångsförskola till vissa barn, det tycker jag inte om. Jag anser att alla barn ska ha rätt till 20 timmars förskola varje vecka om föräldrarna så väljer, oavsett föräldrarnas sysselsättning eller vistelsetid i Sverige.

Sverige och Jönköping har en mycket bra förskola och skola med personal i olika yrken som gör ett fantastiskt arbete. Låt oss fortsätta att satsa på den kompensatoriska förskolan och skolan och undvika de stora nedskärningar som alliansen har föreslagit inför kommunens budget 2019. För oss socialdemokrater är en fortsatt satsning på elevhälsan också av stor betydelse för att än bättre kunna förebygga ohälsa och främja barn och ungas psykiska hälsa.

Anna Carlsson (S)

andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Jönköpings kommun