I måndags gick Håkan Jansson ut med att han kommer att lämna uppdraget som regionstyrelsens ordförande. Nu påbörjar Moderaternas valberedning arbetet att hitta en ersättare.

— Det gäller att hitta en person som kan styra regionen och som är tydlig, kunnig och som har lätt med kontakter. Personen ska ha stöd av de flesta i partiet, säger Britt Johansson, valberedningens ordförande.

I övrigt vill Britt Johansson ännu inte kommentera kandidater eller hur lång tid processen väntas att ta.

— Vi ska enas om ett namn och i dagsläget börjar vi från noll, säger Britt Johansson.

Tidningen erfar att det kommer att stå mellan fyra personer: Malin Wengholm (39 år), Anders Wilander (61 år), Niclas Palmgren (45 år) och Tomas Erazim (43 år).

Avfärdar ingenting

Den förstnämnda, Malin Wengholm från Jönköping, är den enda av politikerna som satt i före detta landstinget under föregående mandatperioden. Hon är regionråd och ordförande i nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Hon uppger att den interna processen nu måste ha sin gång men avfärdar inte att hon skulle vara intresserad av uppdraget.

— Om jag får frågan ska jag besvara den då, säger Malin Wengholm.

De andra personerna som pekas ut som aktuella att axla Håkan Janssons mantel har det gemensamt att de har lång erfarenhet av kommunpolitik på högsta nivå. Samtliga uppger att de lockades in i regionpolitiken i samband med regionbildandet och det utvidgade uppdraget mot näringsliv och infrastruktur.

"Jag är inte negativ"

Anders Wilander har varit kommunstyrelsens ordförande i Tranås i tio år. Han är 1:e ersättare i såväl regionfullmäktige som nämnderna arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Han kan tänka sig att bli regionstyrelsens ordförande.

— Det är hedrande att mitt namn nämns och jag är inte negativ om det skulle vara så att jag får en förfrågan, säger Anders Wilander.

Niclas Palmgren har varit kommunalråd i Gislaved i 14 år. Han är ledamot i regionfullmäktige samt nämnden trafik, infrastruktur och miljö. Han ställer sig inte heller avvisande till det högsta politiska uppdraget i regionen.

— Jag har tidigare inte ens tänkt tanken. Skulle jag få frågan skulle jag fundera över det, säger han.

Rektor aktuell

Tomas Erazim, som nyligen blev rektor på en skola, har 15 års erfarenhet av ledande politiska uppdrag i Eksjö kommun. Han är ledamot i regionfullmäktige samt nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och säger i nuläget inte heller nej till att bli regionstyrelsens ordförande om frågan skulle komma.

— Jag har överhuvudtaget inte funderat över detta. Men skulle jag få en förfrågan från valberedningen får jag fundera på det då, säger Tomas Erazim.

Green säger nej

Martin Hytting med flera tunga politiska uppdrag i regionen har tidigare pekats ut som en tänkbar ersättare till Håkan Jansson, men han har vid upprepande tillfällen sagt att detta inte är aktuellt.

En annan politiker som det har ryktats om är riksdagsledamoten Mats Green, som tidigare var ordförande i kommunstyrelsen i Jönköping. Men han säger bestämt nej till att bli regionstyrelsens ordförande.

— Jag älskar Jönköpings län men man kan driva de regionala frågorna på olika sätt och jag trivs väldigt bra där jag är nu, säger Mats Green.