Malin Olsson var under den förra mandatperioden ordförande för ana–nämnden där bland annat frågor som rör Smålands musik– och teater ingår. Under sin tid i ana–nämnden fick hon kritik för att ha varit för politiskt passiv gentemot problemen på Smålands musik och teater. ”Smot–fallet har aldrig varit ett politiskt ärende utan det är rent arbetsrättsligt” sade Malin Olsson i en intervju i början av året då hon precis avgått som ordförande.

Nu kommer hon med en motion där hon föreslår att delar eller hela orkestern ska läggas ner.

Hur menar du?

– De musiker som inte trivs och som har haft stora problem med ledningen och som är missnöjda ska kanske söka sig ett annat arbete. Musikerna riskerar ju att såga av den gren de sitter på genom att uppmana till en bojkott av föreställningar. Till slut är det en stor risk att det blir en arbetsbrist när de gör allt för att svärta ner den egna verksamheten, säger Malin Olsson.

Situationen för musiker generellt är inte lysande och därför tycker Malin Olsson att musikerna på Spira borde känna sig lyckligt lottade över sina heltidsanställningar.

– Jag befarar att en arbetsbrist är under uppseglande eftersom det har sålts färre biljetter på Spira.

Annons

Hur vet du det?

– Jag vet att det såldes färre biljetter till On the Town i slutet och att det har sålts färre biljetter till Sinfoniettans egna föreställningar. Jag vill att man utreder hur försäljningen av biljetterna har sett ut under åren 2016- 2018, säger Malin Olsson.

Du har varit ordförande för ana–nämnden. Varför kommer du med den här kritiken när du har lämnat det uppdraget?

– Jag har börjat fundera mer och mer över det som händer på Smålands musik och teater och på kampen för att få den sparkade musikern tillbaka. Nu behöver vi vända på den diskussionen, säger Malin Olsson.

Menar du att man bör överväga att lägga ner hela Sinfoniettan eller delar av den?

– Det är inte självklart att man ska ha Sinfoniettan. Andra lösningar kan vara att låna musiker från andra håll form av olika projektanställningar, säger Malin Olsson.

I sin motion till Regionfullmäktige vill hon bland annat att följande punkter ska utredas:

• Statistik för sålda biljetter till Sinfoniettans produktioner under 2016-2018 ska redovisas.

• Om statistiken visar en nedåtgående trend ska man undersöka om en arbetsbristsituation har uppkommit eller befaras uppkomma.

• Att undersöka om en samverkan med regionerna nära Jönköping kan täcka länets behov av musikproduktion.

• Att man redovisar kostnaderna för att ha medarbetarna i Sinfoniettan anställda.

• Att utreda om John Bauer Brass kan avknoppas till en fri extern grupp.