Personer med bensinkort hos drivmedelskedjan ST1 kan få betala för mer än ett år gamla inköp med kortet.

En av de som drabbats är en Mullsjöbo som tankade på orten kring den 10 oktober 2015. I februari i år fick han ett brev från bensinbolaget. I brevet står att debiteringen för tankningen uteblev på fakturan i oktober 2015 och att den därför ska betalas med fakturan nu i mars istället.

— Jag förstår att de vill ha betalt men jag kan inte förstå att de kan skicka en faktura så här långt efteråt. De måste väl ha en försäkring som går in och täcker det, säger mannen.

Mannen har varit i kontakt med kundtjänst flera gånger och förklarat att han bestrider fakturan.

— De sa att det var många som drabbats och att de därför inte kan bortse från detta.

En invändning är att du själv ska ha koll på vad du betalat och tankat för, vad tänker du om det?

Annons

— Det är ju olika hur ofta man tankar i veckan eller i månaden. Du kan kanske komma ihåg det i grova drag till en början men inte så här långt efteråt. Jag tycker inte att det ska gå till så här.

Fler har drabbats

Faisal Ouahid på ST1:s marknadsavdelning berättar att orsaken till den senkomna debiteringen är ett tekniskt fel. Felet inträffade i samband med ett systembyte och berör köp gjorda från den 9 till den 11 oktober 2015.

— Vi beklagar så klart att vårt systembyte ledde till detta vilket gjorde att tankningar under dessa dagar inte blev inkluderade på fakturan, skriver Faisal Ouahid i ett mejl.

Faisal Ouahid berättar att preskriptionstiden för konsumentfodringar är tre år och att man därmed håller sig inom tidsramen. Han vill inte berätta hur många kunder som drabbats.

— Det var ett centralt systembyte som vi genomförde och det fick till följd att ett mindre antal kunder påverkades runt om i Sverige, skriver Faisal Ouahid, som tycker att det är felaktigt att säga att kunder drabbats.

— Vi har inga drabbade kunder, alla har gjort inköp av drivmedel och har med andra ord haft en lång räntefri period då de inte har betalat för sin gjorda tankning, skriver han.

Vägrar att betala

Mannen i Mullsjö säger att han kommer att vägra betala beloppet och streta emot så länge han kan.

— Jag hoppas att fler gör så, om de ska ha advokathjälp i varje fall då blir det stora summor och då är det rimligt att tänka sig att vi kommer undan, säger han.