För 19:e gången har det kommunala bostadsbolaget Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB tagit hjälp av elever på Fenix Kunskapscentrum för att ta reda på hur de boende trivs. Resultaten presenterades på onsdagens styrelsemöte.

– Det var en massa papper som vi skulle lägga i kuvert. Det blev lite som en samarbetsövning för oss, säger Vilma Svensson, som går andra året på ekonomiprogrammet och var en av dem som sammanställde enkätsvaren.

Häften svarade

Omkring hälften av de drygt 1 000 hyresgästerna valde att svara på enkäten.

– Det är vad man kan förvänta sig av en sådan här undersökning, säger läraren Olaf Hustadt.

97 procent av de svarande uppger att de är ganska nöjda eller nöjda med sitt boende överlag och 96 procent trivs med sina grannar. Högt betyg får också personalen – omkring 97 procent.

– Personalen får jättebra betyg och det brukar de få, säger läraren Anne Ekwurtzel.

Missnöje med tvättstugorna

Annons

Liksom tidigare år får tvättstugorna dock sämre betyg – där uppger 84 procent att de är nöjda.

– Betyget på tvättstugor har sjunkit ytterligare, konstaterar vd:n Satu Jonsson.

– Vi har gjort om vissa tvättstugor och då kanske de andra också vill ha bättre, lyfter hon fram som möjlig anledning till det sämre betyget.

Även nöjdheten med lägenhetsstandarden har blivit mindre och ligger nu på 85 procent. Vad det gäller nöjdheten med den yttre skötseln ligger siffrorna på 86 procent. Det har också framförts åsikter om att det borde finnas bättre möjligheter till återvinning i anslutning till lägenheterna.

Ska träffa Annie Lööf

Stig-Göran Hultsbo (MP), ordförande i VSBo, är överlag nöjd med resultaten i enkäten:

– Resultaten är ju ganska lika, och positiva, genom åren. Nu får vi möjlighet att jobba med vissa frågor, där det dippar.

Elin Gustavsson, som läser ekonomiprogrammet, tycker att det har varit roligt att sammanställa enkäten.

– Det gick ganska fort och smidigt och man gör ju det med Stockholmsresan som mål, säger hon och berättar att ersättningen de får kommer att gå till en studieresa till Stockholm, där de bland annat ska träffa Annie Lööf.