Vem som kommer att tilldelas markanvisningen för området i Fagerslätt kommer att beslutas vid ett senare tillfälle, men redan under tisdagens möte kommer politikerna i tekniska nämnden att få lite information kring det hela.

Olika företag har fått chansen att lämna in förslag på hur de skulle vilja bygga bostäderna.

– Det handlar om nio radhus, äganderätter, som ska byggas. Jag vill minnas att det var ganska många som var intresserade av att bygga bostäderna. Bygget på Fagerslätt är i gång för fullt och Vätterhem har tidigare fått markanvisning för ett område. Det är inte jättemycket kvar att bygga där nu, berättar Anders Jörgensson, ordförande i tekniska nämnden och med i Demokraterna i Jönköping.

Det byggs för fullt på Fagerslätt och nu väntas ytterligare en markanvisning i området presenteras.
Foto: Anita Kendes