I juni förra året berättade JP om Nätverket för samlevnad och sexualitet, som är politiskt och religiöst obundet. Nätverket stöttas bland annat av flera kristna yrkespersoner, men även andra engagerade från olika delar av samhället. Bakgrunden till bildandet var en stigande känsla av frustration över av hur sex och relationer presenteras i skolorna, och att fokus på långvariga relationer och ansvarstagande saknas. Nu fortsätter nätverket sin satsning.

— Nu har vi skickat ut materialet till samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i hela landet, tack vare ett ekonomiskt bidrag från en fond i katolska kyrkan. Innan dess har runt 1 500 exemplar beställts, berättar Per Ewert, gymnasielärare och huvudredaktör för läromedelshäftet "Nära Varandra".

Dessutom drar nätverket efter önskemål nu i gång med temadagar för elever och fortbildningsdagar för skolpersonal.

Annons

— Många känner att detta är ett angeläget ämne och ser vikten av ett starkare fokus på relationer och ansvar. Vi har också fått positiv respons via samtal och mejl från dem som skaffat materialet, och vi hoppas att det ska få ytterligare genomslag under året, säger Per Ewert.

Han kan inte säga exakt hur många skolor använder sig av materialet, men i första hand är det naturkunskapslärarna som tar kontakt och beställer det.

— Vi erbjuder tema- och fortbildningsdagarna efter behoven som finns på respektive skola. Vi känner att det finns ett behov hos eleverna att samtala om relationer och att man tar hänsyn till deras behov och integritet, säger Per Ewert.

Föreläsare är enligt nätverket personer med lång erfarenhet som lärare och med elevhälsoarbete.

— Vi polemiserar inte mot de andra krafter som finns på området, men vårt material har bekräftat att de här behoven finns, säger Per Ewert.

Nästa steg för NfS blir att ytterligare försöka bredda och fördjupa sitt sexualundervisningsmaterial genom att även erbjuda andra former av lektionsövningar och annat fördjupningsmaterial för lärare och elever.