Läs mer: Blocken är överens - ingen skattehöjning

I måndags startade förhandlingarna. Vid lunchtid på onsdagen hade de rödgröna och Alliansen enats om ett gemensamt budgetförslag, där båda har fått stryka på foten.

Fakta: Beslutet i korthet

De rödgröna får inte genom sin skattehöjning. Däremot hålls vad de rödgröna menar är besp..

Fakta: Beslutet i korthet

De rödgröna får inte genom sin skattehöjning. Däremot hålls vad de rödgröna menar är besparingar, och Alliansen menar är effektiviseringar, inom skola, äldreomsorg och socialtjänst tillbaka, på totalt 26,5 miljoner kronor.

Därtill fick de rödgröna med en satsning på tre miljoner kronor för förebyggande socialt arbete för barn och unga.

Det ekonomiska resultatet blir sämre än vad båda blocken hade i sina ursprungsförslag men båda parter menar att det ändå landar på en acceptabel nivå.

Överenskommelsen om budgeten betyder att SD och de politiska vildarna stängs ute. Under torsdagen klubbar politikerna i kommunfullmäktige budgetförslaget.

— Det är en viktig uppgörelse. Med tanke på de förutsättningar som råder hade det varit ansvarslöst att gå fram med en budget där vi inte hade vetat hur det slutliga förslaget skulle ha sett ut, säger Ilan De Basso (S) kommunalråd.

De rödgröna stoppar vad de menar är besparingar och vad Alliansen menar är effektiviseringar, inom skola, äldreomsorg och socialtjänst på 26,5 miljoner kronor, precis som i de rödgrönas ursprungsförslag.

Samtidigt får de rödgröna inte genom någon skattehöjning, vilket skulle ha finansierat andra satsningar.

— Vi får en oförändrad skatt samtidigt som vi undantar en del av de effektiviseringar vi lagt från Alliansens sida, säger Ann-Marie Nilsson (C)

— Vi är överens om att behålla en oförändrad skattenivå. Samtidigt har vi fått med satsningar på drygt 30 miljoner kronor till skola, socialtjänst och äldreomsorg, säger Ilan De Basso.

Mer personal

Det har nåtts fler kompromisser mellan parterna. De rödgröna har exempelvis fått genom sitt krav på fem fler anställda inom plan- och byggsidan, där Alliansen ville invänta statsbidrag. Där har parterna enats om att ifall statsbidraget inte räcker ska rekryteringarna ske ändå.

Annons

En oväntat satsning som gick genom var på bibliotekspersonal. Rödgröna hade lagt en halv miljon extra på det, Alliansen ingenting, när de båda enats ligger satsningen istället på en miljon.

Socialt fokus

I den gemensamma budgeten ligger också fokus på socialt förebyggande arbete för barn och unga. Tre miljoner plockas ur kommunens resultatfond för satsningar inom området.

— Totalt är det sex miljoner som vi riktat till förebyggande arbete, säger Ilan De Basso.

— Vi har beskrivit ett mer förebyggande arbete inom socialförvaltningens område, med mer förebyggande arbete och samarbete mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, säger Ann-Marie Nilsson.

Sämre resultat

I det gemensamma budgetförslaget blir däremot resultatnivån, alltså hur mycket pengar kommunen får över vid årets slut - sämre än i bådas förslag.

De rödgröna hade ett ekonomiskt mål på 1,9 procent av skatter och bidrag och Alliansen hade ett mål om 1,7 procent. Nu landar resultatet på 1,4 procent.

— Det är en nivå som är fullt acceptabel, säger Ann-Marie Nilsson, en åsikt som delas av Ilan De Basso.

Ni kunde alltså enas om en budget på två dagar, ni ska inte börja styra ihop?

— Det återstår att se. Jag tycker det senaste halvårets utveckling visar på det orimliga med ett minoritetsstyre. Vi behöver ett styre som har handlingskraft och mandat. Vi varnade för den här situationen redan 2014, säger Ilan De Basso (S)

— Vi är överens om de ekonomiska ramarna för kommunen, för att inte försätta kommunen i en svår ekonomisk situation som fullständigt hade kunnat rasa samman. Men vi är fortfarande sju olika partier och tycker olika i olika frågor, säger Ann-Marie Nilsson (C)