Det har gått tio år sedan biogasproduktionen startade på Torsvik. Sedan dess har bolaget Jönköping Energi Biogas AB, som är helägt av kommunen, år efter år enbart visat upp brakförluster.

Förra året gick bolaget drygt nio miljoner kronor back och åren innan dess har förlusterna legat på omkring 20–25 miljoner kronor per år. 2013 skrevs värdet ner med 135 miljoner och värderas i dag till omkring 15 miljoner kronor.

Nu har hela anläggningen dömts ut och bolagets ledning slår fast att det är omöjligt att få lönsamhet i anläggningen som den ser ut i dag.

— Det är helt omöjligt, produktionskostnaden är för hög, säger Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi.

Bolagets uppdrag från ägarna är nu glasklart – verksamheten ska utvecklas så att den kommer i balans fram till 2020.

Annons

Därför pågår nu ett arbete med att ta fram en strategi för hur röda siffror ska bli svarta. Och nästa år, 2016, ska underlaget presenteras så att politikerna kan göra ett vägval.

— Om vi ska ha ett bolag som går med vinst krävs det en nysatsning, understryker Fridolf Eskilsson.

Det innebär en helt ny anläggning som kanske placeras på en annan plats.

Alternativet är att verksamheten avvecklas och det är något som man också tittar på.

Varför går man inte med vinst?

— Det är för dåliga priser på produkterna, både på matavfall och på bränsle, men det beror också på att tekniken har varit för ineffektiv och dragits med barnsjukdomar, säger Fridolf Eskilsson.

Valde man fel anläggning?

— Man byggde rätt då, men på antaganden att det skulle vara högre priser på fossila bränslen i dag än vad det har blivit, säger Mats Palmérus, vice vd på biogasbolaget.

202 miljoner kronor har hittills plöjts ner i anläggningen, inräknat rötkamrar på Simsholmen och biogödselanläggningar hos lantbrukare.

Får skattebetalarna bidra med lika mycket en gång till om man satsar på en ny, mer effektiv?

— Vi vill ännu inte säga hur mycket det kan röra sig om men jag tror inte att det är riktigt så mycket, säger Fridolf Eskilsson.

Är det rimligt att bara lägga ner?

— Vi kommer inte att föreslå något om vi inte tror att det finns ekonomisk bärkraft. Det är inte rimligt att hålla på som vi gör, antingen satsar man eller så gör vi en snygg avveckling, säger Fridolf Eskilsson.