— Det sker liknande demonstrationer på ett tjugotal platser i landet. Vi tolererar inte några nedskärningar på det här området. Alla som behöver ha assistans ska få rätt till ett värdigt liv. Så den senaste tidens neddragningar är riktigt olyckliga, säger Johan Steirud, moderator för evenemanget.

Ungefär 200 personer gick i tåget som startade vid Hovrättstorget och fortsatte till Hoppets Torg. Deltagarna ropade "Assistans är frihet - Rädda LSS" samtidigt som de marscherade.

På Hoppets torg tog sedan flera talare vid innan sångerskan LenaMaria Klingwall avslutade hela tillställningen.

När LSS, lagen om stöd och service, nu ska utredas på uppdrag av regeringen är ett av uppdragen, enligt handikappförbundet, att spara pengar på assistens.

Annons

Försäkringskassan gör nu också nya tolkningar av vad som är grundläggande behov. Något som gör att flera mister hela eller delar av sin personliga assistans.

En av talarna var Stig-Arne Tengmer (L):

— LSS reformen är från 1993 och bör ses över. Det ska dock inte ske som nu utifrån att man ska skära ner och göra besparingar. Det är vi Liberaler emot, säger han.

Några ur publiken fick möjlighet att gå upp och säga sitt. En av dem var Marianne Jansson, Habo. Hon berättade att hon är mormor till en femårig flicka som föddes för tidigt.

Det i sin tur gjorde att flickan drabbades av en utvecklingsstörning och autism vid födseln.

— Läkarna räddade henne, men nu när föräldrarna behöver hjälp nu så får de inte det. De fick första personlig assistans, men sen den drogs in för att det handlar om ett normalt föräldraskap enligt kommunen.

— Flickan kan inte företa sig nåt utan behöver hjälp med allt. Framförallt behöver hon personlig assistans för att utvecklas. Politikerna borde tänka till när vi nu barn som är för tidigt födda. Om det ska ske måste föräldrarna få stöd och hjälp senare i livet, säger hon.