Jönköpings-Posten har träffat 14 markägare med fastigheter längs med nya väg 26/47. Samtliga är besvikna på de ersättningar de väntas få av Trafikverket för förlorad mark, de flesta framhåller också att de tycker att informationen varit dålig.

— Hade vi vetat det vi vet i dag, hade vi försökt gå ihop och krävt mer information innan vi tog ner skogen, säger Jan Karlsson som har sin gård i Västra Bäckebo.

Han förlorar omkring tre hektar åkermark, bete och skog när den nya vägen dras fram.

— Ersättningen är usel och informationen är usel, säger han.

Av de 14 markägarna är det en som påverkas positivt av den nya sträckningen, i övriga fall varierar det hur markägarna påverkas. Samtliga förlorar delar av skog-, betesmark och åkermark, i vissa fall splittrar vägen också upp markerna eller flyttar närmare gården.

"Blir så less"

Fredrik Ågren bor vid Flaskebobacken som ska utökas med ett körfält. Utöver att han förlorar nära tre hektar skog, mark och bete kommer vägen hamna 25 meter in på husknuten.

— Jag är oroad över bullret och hur det kommer påverka värdet på huset, säger han.

Peter och Ann-Sofie Jacobsson har sin gård med marker i Ljunga och blir av med skogs- och åkermark.

— Vårt hö kommer inte längre räcka till djuren utan vi kommer få köpa in det, säger Ann-Sofie Jacobsson.

— Vi har ett helt skogsskifte på 6-7 hektar som blir obrukbart, det blir smala remsor kvar som vi inte kan använda, säger Peter Jacobsson.

"Ren stöld"

Trafikverket använder sig, till största delen, av vägrätten. Det innebär att marken tas i anspråk för bygget men markägarna behåller den i sin ägo. Markägarna får då ersättning för fastighetens minskade ekonomiska värde.

— Allmänheten tror att vi blir rika på detta men det blir vi inte. Marken som tas i anspråk försvinner ju för all framtid, säger Dan Lundberg som bor i Tuvebo, han förlorar åtta hektar skog och räknar med att bli av med omkring sex hektar åkermark.

Skogsmarken är den som värderats än så länge och flera uppger att de väntas få omkring 11 000 kronor per hektar för själva råmarken. Markägarna framhåller att de hade velat ha betalt efter marknadsvärdet av den mark de förlorar eftersom de ändå inte får tillbaka den.

— Det går inte att köpa ny mark för de pengarna som vi får, säger Fredrik Ågren.

— De köper ju inte marken, de lånar den, men vi får ju aldrig tillbaka den igen. Jag tycker att det är ren stöld, säger Peter Jacobsson.

"Ingen rolig sits"

De flesta av markägarna framhåller att de förstår att vägen byggs men är kritiska till just ersättningarna och i de flesta fall brist på information.

— Jag tror alla var positiva till vägen från början men vi är många som blivit väldigt negativa under färd, säger Nicklas Gustafsson, markägare i Landtorp Brinken som förlorar två hektar skog.

Markägarna ser heller inga utsikter i att sätta sig emot myndigheten men de är ändå irriterade över den situation de nu hamnat i.

— Problemet är att det inte finns något vi kan göra. Men när man har så låg praxis och dessutom lagstöd så blir det ingen rolig sits för oss som drabbas, säger Rickard Larsson som har sin gård i närheten av Risbrodammen.