— Bästa lösningen vore givetvis vägbulor, men lite målarfärg hade räckt, men svaret blir bara att det ingår i ett framtida cykelprogram, säger Baubeta Fridh som varje arbetsdag tar sig till och från jobbet på Ryhov från hemmet i Huskvarna.

Cykelolyckor

I Sverige omkom 2015 17 cyklister. Ungefär 75 procent av olyckor mellan bil och cykel sker i ..

Cykelolyckor

I Sverige omkom 2015 17 cyklister. Ungefär 75 procent av olyckor mellan bil och cykel sker i korsningar.

Högersvängande lastbilar och kollisioner med bilar med hög fart är två exempel på särskilda risker.

Cyklisterna är även sedan ett antal år tillbaka den trafikantgrupp som har flest antal svårt skadade.

Källa: cykelpendlare.blogspot.se

— Kommunen uttalar sig ofta att man vill få fler att välja cykeln, men ingenting för att öka säkerheten för cyklister i trafiken händer.

I höstas valde kommunfullmäktige att delegera frågan om markerade cykelbanor i korsningar till stadsbyggnadsnämnden. Och den gångna veckan togs beslutet att det ska lyftas i samband med framtagandet av cykelprogrammet.

— Man förhalar frågan, det anges ingen tidsplan för när detta ska ske eller när cykelprogrammet ska vara färdigt och antaget, säger Baubeta Fridh.

På kommunen står man fast vid att Jönköping ska bli en ”cykelstad”.

— Det är på grund av resursbrist som vi inte har kommit igång med cykelprogrammet, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef på kommunen.

— Det skulle vara färdigt i fjol, men nu i vår ska vi anlita en konsult som ska färdigställa programmet. Vi har haft större förändringar att prioritera den senaste tiden, som cykelvägen mellan Norrahammar och Hovslätt och en större och säkrare cykelbro vid Östra Strandgatan.

Annons

I sitt medborgarförslag hänvisade Baubeta Fridh till den av Jönköpings kommun antagna kommunikationsstrategin från 2012 där man uttrycker att cykeln ska vara norm i trafikmiljön och konkret beskriver man att cykelbanor i korsningar måste vara tydligt utmärkta.

— En resursfråga? undrar Baubeta Fridh, det kan väl inte kosta så mycket med lite målarfärg på gatorna, kaffepengar i sammanhanget.

Och vem ska välja cykeln när det inte finns en fullgod infrastruktur, menar han:

— Det beskrivs ju ofta från bilisters sida att cyklister susar fram överallt och kommer från ingenstans. Det är ju självklart att det upplevs så när det som cyklisten upplever som sin cykelbana inte alls är synlig ur bilistens perspektiv.

— All trafikplanering de senaste 60 åren har utgått från bilismen, säger Zetterholm, det förändrar man inte på några år.

I Sverige minskade antalet omkomna cyklister 2015 från 33 året innan till 17. En av orsakerna, understryker Baubeta Fridh, är att kommuner har prioriterat säkrare cykelöverfarter med tydligare skyltning.

— Detta framgår tydligt i rapporter och forskning på området, säger Baubeta Fridh.

— Och transportfrågan och omställningen till hållbara transporter tycker man borde stå högt på kommunens dagordning eftersom det är en ödesfråga för att få en välfungerande stad, menar han.