Personalen vid Nässjö affärsverk letade flitigt efter vattenläckor i början av mars. Vattenproduktionen låg då på cirka 5 000 kubikmeter per dygn, att jämföra med den normala vattenförbrukningen på cirka 3 800 kubikmeter. Någonstans läckte det ut stora mängder vatten. NAV uppmanade allmänheten att hjälpa till i sökandet.

Queckfeldtsgatan, Långgatan, Upplagsgatan och Espinggatan var platser där läckor hittades och lagades. Sedan februari, mars har omkring 15 läckor lagats. Det berättar Patrik Styrbjörn, entreprenadchef vid NAV.

– Vi hittar en del mindre läckor som vi tätar. Vi försöker laga i tur och ordning.

Direkt efter Valborgsmässoafton och 1 maj beräknades cirka 500 kubikmeter vatten försvinna på vägen från vattenverket till kunderna, vilket motsvarar omkring en halv miljon liter vatten. Det är en halvering av tidigare läckage. Svinnet är fortfarande för stort, men inte lika allvarligt.

– Det är ett läge där vi klarar vattenproduktionen.