Det var 1957 som trafikproblemen på färjelinjen Gränna-Visingsö hade blivit så besvärande att nya radikala åtgärder måste vidtas.

– Vi bygger helt enkelt om gamla ångbåten Stjärnorp och gör henne till en undervattensbåt! tyckte man på rederiet.

Framför allt skulle undervattensbåten klara trafikproblemen vintertid, men kunde förtjänstfullt nyttjas även sommartid då den skulle bli en oslagbar turistattraktion. Genom glaset skulle det ju ges rika tillfällen att studera djur- och växtlivet på Vätterns botten.

Förslaget väckte förtjusning och upphetsning på många håll och Jönköpings-Posten kunde berätta att Naturvetenskapliga museet i Trosa för sin personal redan abonnerat de första turerna.

 

Två år senare, 1959, kunde Jönköpings-Posten återigen avslöja djärva planer för de lokala vattnen.

Nu skulle den rara ishavssimpan inplanteras i Junebäcken, ett äventyr som kunde möjliggöras sedan man först torrlagt hela bäcken. 100 000 kronor hade avsatts för ändamålet, en jättesumma på den tiden, men ärendet orsakade sådan oordning och träta i fullmäktigeförsamlingen att handgemäng uppstod.

– Junebäcken är ju historisk mark! vrålade man från kulturfalangen Inga ingrepp eller turistjippon här om vi får be!

Annons

De som var för förslaget hävdade att det var just den mycket ovanliga ishavssimpan som skulle inplaneras. Inte några banala fiskar som simpel gädda och abborre!

Hur det nu var så skulle saken testas och det visade sig att simpor trivdes synnerligen väl i det av Munksjöfabriken grumliga och smutsiga vattnet.

Men det räckte icke med detta! Jönköping behövde fler turistattraktioner och nu kom också jättesköldpaddan Olga, utlånad från Sjöfartsmuseet i Göteborg, till stan för att tillsammans med ishavssimpan få plaska runt i Junebäcken.

Ungarna är stormförtjusta, berättade Jönköpings-Posten. I synnerhet när Olga kravlade sig upp på land och larvade omkring en stund i räjongerna.

Och som grädde på moset: Även en bläckfisk, specialbeställd från Hagenbecks djurpark i Hamburg, var på väg! Fiske och attraktioner i stor stil i Junebäcken alltså!

 

Bläddrar vi vidare i de gamla tidningsläggen så hittar vi fler intressanta nyheter. 1987 var det premiär för ett café högst upp i Munksjöskorstenen. Premiärdagen lockade arrendatorn Lage Assarsson med fika för halva priset. Hissavgiften på fem kronor kom man dock inte ifrån och visst kunde det bli en smula köbildning eftersom hissen i det smaka tornet bara kan ta tre passagerare åt gången.

JP:s reporter Johan Schmidt tog förstås en tur upp till caféet premiärdagen och njöt av den storartade utsikten där på 106 meters höjd över Vättern. Något obekväm kände han sig dock när blåsten, som var ihärdig denna dag, alltmer tilltog i styrka och skorstenen kom i allt starkare svajning.

 

Götalandsbanan är ju ett ämne som har stötts och blötts genom åren. 1989 kom det geniala förslaget att helt enkelt bygga två broar tvärs över Vättern – den ena för järnvägen och den andra som motorväg – och med Visingsö som centralpunkt. Projektet på blygsamma 1, 3 miljoner skulle delvis finansieras av broavgift för bilisterna.

JP skrev entusiastiskt om en nu betydligt kortare restid mellan Stockholm och Göteborg, men uttalade sig samtidigt en smula bekymrat om att många nu kanske skulle finna det onödigt att ta omvägen över Jönköping och att stans affärsmän kunde tänkas protestera mot förslaget.

Alla var således inte helt nöjda med det nya förslaget och än i dag utreder Trafikverket järnvägen längs sträckan Göteborg-Jönköping-Stockholm.