Den västra sträckan av Vätterstranden är 2,4 kilometer lång och på bara fyra ställen kan man ta sig över järnvägen till playan. Det är vid Kanotklubben, stationen, Piren och vid Undergången.

Idag är det 1, 2 kilometer mellan Piren och Undergången och därför föreslår Henric Wahlberg att stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret utreder om det går att göra ett belyst övergångsställe från Kristine kyrka.

— Vid kyrkan finns det både en park och p–platser och med en övergång som den vid Piren kan alla ta sig över till Vätterstranden, säger Henric Wahlberg som tror att en bro över järnvägen eller en tunnel under den skulle bli för dyrt.

Annons

Diskussionerna om järnvägsspåren som stänger av Vätterstranden och staden har blossat upp med jämna mellanrum. Varje gång har debatterna varit infekterade och engagerade.

Man har diskuterat olika varianter av järnvägspår på pelare ovanför marken eller vattnet för att göra stranden mer tillgänglig.

När Banverket ville göra dubbelspår längs med Vätterstranden gjorde Moderaterna en filmad skräckvision av hur det skulle se ut.

Moderaten Mats Green (M) har haft som vallöfte att flytta järnvägsspåren från Vätterstranden och partiet Medborgarforum slogs för samma sak.

Medborgarförslaget om en ny övergång går nu vidare för utredning på tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret.

LÄS MER: Så kan man flytta järnvägen från Vättern

LÄS MER: Nej till järnvägsflytt från Vätterstranden

LÄS MER: ”Moderaterna har lurat väljarna”