Han vill inte svara på frågan om golfbanans framtid förrän den fördjupade översiktsplanen för A6–området är klar.

Gunnel Holmberg, på stadsbyggnadskontoret, ansvarar för utredningen som egentligen borde ha varit klar men som har blivit försenad.

— Just nu håller vi på med att undersöka om det finns några områden vi bör undvika att bygga på. Det är ett svårt område. Ravinerna med erosionsrisker, naturvärden som vi måste ta hänsyn till, trafiklösningar och en stor kraftledning som vi vill ta bort, säger Gunnel Holmberg.

LÄS MER: Det finns fler golfbanor att bygga på

Annons

Hon tycker att området passar bra för en ny stadsdel men att det är viktigt att göra undersökningen först.

— Det kan sluta med att det inte är värt besväret att bygga där. Det får utredningen visa, säger Gunnel Holmberg.

Carin Berggren (M) hoppades för ett år sedan att utredningen skulle ha varit klar nu. Den ska ge underlaget så att politikerna kan säga ja eller nej till en ny stadsdel på området. Ravinerna, har det visat sig, gör att det inte går att bygga så många bostäder som politikerna trodde från början.

— Vi gör en fördjupad översiktsplan för golfbaneområdet och Ekhagen eftersom de båda områdena hör ihop. Det tar ett par år och därför tänker vi föreslå att golfklubben får sitt arrendeavtal förlängt fram till år 2028.

Vem driver den frågan när du har avgått i augusti?

— Det finns fler politiker som tycker som jag och frågan ska komma upp i tekniska nämnden. Golfklubben måste få ett besked om förlängning. säger Carin Berggren som tror att både golfbanan och den nya stadsdelen får plats när planerna realiseras i framtiden.