Revisorerna inom Region Jönköpings län är kritiska till att kollektivtrafiken inte uppfyller det satta målet om att biljetter ska täcka halva kostnaden för kollektivtrafiken, 50 procent, och att skattemedel ska svara för resten.

Det målet beslutade dåvarande landstinget om 2012 men det har varit svårt att nå det genom åren.

- Vi ligger 10 procent fel och vi ser nu inte att det går att komma till hälften hälften. Det 50-procentiga målet innefattade statsbidrag som inte längre finns, kostnaderna har ökat och kommer att fortsätta öka, konstaterar Rune Backlund.

Regionen står alltså inför att diskutera och besluta om att skjuta till en större skattepengar till tåg och bussar. För 2017 uppgick skattefinansieringen till 66 procent och i planen för 2018 beräknar man att komma till 60 procent. Det motsvarar 635 miljoner. Beräknade inkomster på biljetter och respass är 275 miljoner.

Annons

- Det går inte att öka biljettpriserna så mycket att det skulle täcka ökade kostnader.

Hur tror du att det här beskedet om mer skattefinansierad kollektivtrafik tas emot av invånarna?

- Frågar du de som inte åker med buss och tåg så gillar de det inte och frågar du de som åker så tycker de att det är bra.

Frågan diskuterades på regionfullmäktige och från oppositionen påtalades inför 2017 att skattefinansieringen behövde höjas.

- Vi behöver diskutera detta och hitta samförstånd om var nivån för skattefinansiering ska vara, sa Carina Ödebrink (S).

Diskussionen handlade också om hur fler ska förmås att välja tåg eller buss på lång sikt. Då handlar det om turtäthet och stabilitet men också om vilka turer som ska finnas. Att dra ner på turer som drabbar kommuner, till exempel skolbusslinjer, ses inte som en framgångsfaktor för helheten.

- Vi behöver samverka med kommunerna, konstaterar Carina Ödebrink.