I augusti ska Försvarsmakten genomföra en internationell övning med deltagare från minst 17 länder. Nu har Ing 2, Göta ingenjörregemente i Eksjö, ansökt till Länsstyrelsen om dispens från naturreservatsföreskrifter för en militärövning inne i Tabergs gruva.

— Övningen är för att vi ska bli duktiga på att hantera en viss typ av scenarier, till exempel att man har hittat vapengömmor på höga höjder inne i ett berg, säger Maddelena Lago.

Den internationella övningen Bison Counter 2016 pågår under veckorna 33 och 34 och fokuserar bland annat på avancerat ammunitionsök på olika platser.

Totalt beräknas cirka 1 000 soldater och sjömän delta. Övningen som berör gruvan i Taberg involverar ungefär 25 personer och skulle pågå i fem dagar. En vecka innan övningen genomförs behövs gruvan förberedas med borrbultar som fästs i berget.

Det är bland annat det som dispensen gäller, att få borra i Tabergs naturreservat.

— Det är för att vi ska kunna fästa rep, sådana som man har vid bergsklättring, säger Jonny Nilsson som är övningsledare.

Svår terräng

Varför vill ni vara just i Tabergs gruva?

— Det finns olika schakt inne i gruvan som gör att det blir stora höjdskillnader. Det är en svår terräng som vi gärna vill öva i, säger Jonny Nilsson.

Kan ni samsas med fladdermössen i gruvan utan att skrämma bort dem?

— Vi har pratat med både Länsstyrelsen och intresseföreningen Tabergsgruvan. Båda är intresserade av att vi kommer dit och övar. När vi är där är häckningsperioden över och det genomförs guidningar den perioden, så det ska inte vara några problem om jag har förstått saken rätt, säger Jonny Nilsson.

Innan en eventuell övning äger rum i gruvan skulle deltagarna utbildas i de regler som gäller för Tabergs naturreservat.

På Länsstyrelsen har man inte hunnit sätta sig in i ansökan än.

— Vi har inte diskuterat ärendet internt än. Det kan ta flera månader innan vi fattar beslut beroende på om vi behöver kompletteringar, säger Mari-Janne Möller, handläggare på Länsstyrelsen.