Vinnova har som uppgift att medverka till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör man främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.

Och ett sådant projekt pågår just nu i Bankeryd där Vinnova bidrar med halva projektkostnaden. Projektet syftar enligt ett pressmeddelande till att tillföra teori till praktiken inom design av borsthuvudet på en traditionell målarpensel. Målen för projektet är dels att utveckla produktionsprocessen av syntetfibrerna så att den blir mer miljövänlig och hållbar, dels att ta fram en vetenskapligt grundad modell.

Måla snabbare

Målet är även att utveckla en pensel där man kan måla betydligt snabbare jämfört med dagens produkter på marknaden. Projekttiden pågår fram till juni 2019.