På onsdag öppnar kommunen sitt fjärde hem för vård och boende, HVB. En tom avdelning på äldreboendet Hammargården blir tio platser för flyktingpojkar.

Inströmningen av ensamkommande barn och unga eskalerar och socialförvaltningen letar febrilt efter fastigheter och lokaler där dessa kan bo.

Att placera på externa och privata HVB blir ofta väldigt dyrt för kommunen. För att hålla nere kostnaderna har kommunen på bara tre månader öppnat fyra egna HVB.

— Vi får 1 900 kronor per dygn och asylsökande barn från staten och vår bedömning är att vi klarar oss väl på den ersättningen med våra egna hem, säger Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för individ- och familjeomsorgen i kommunen.

Annons

Bara under sommarmånaderna har kommunen kunnat spara närmare tre miljoner kronor, genom att inte behöva köpa dyra platser på privata institutioner.

— Kostnaden är ungefär 1 000 kronor mer i genomsnitt om vi placerar på externa HVB, jämfört med om vi placerar på hem i egen regi, säger Åsa Jonsson Sköld.

På tre äldreboenden i kommunen, där avdelningar har gapat tomma, får nu alltså flyktingbarn plats.

— Det här är väldigt bra lösningar, för det är redan godkända boenden, de är säkra, det finns sprinklers och det gör att vi kan starta snabbt, säger Åsa Jonsson Sköld.

Ola Nilsson, (KD) socialnämndens ordförande, understryker att när kommunen märker att behovet av platser för de äldre ökar igen, så återgår man till att använda avdelningarna som äldreboenden.

— Då har vi också hunnit hitta andra HVB-lösningar.

Jönköpings kommun har i och med öppnandet av Norrahammars HVB totalt 80 platser för ensamkommande flyktingbarn. I dag är samtliga fullbelagda och därför fortsätter arbetet att hitta nya lösningar hela hösten.

— Vi hoppas på att få använda Gula villan vid ED-gymnasiet, men där säger man nej på grund av bullernivåerna. Men vi kan tycka att i en krissituation som det här är borde man ändå kunna få använda lokalerna, åtminstone som tillfälliga jourboenden, säger Ola Nilsson.

Några fler tomma avdelningar på äldreboenden i kommunen finns dock inte.

HVB