- Vi kopplar inte underhållet direkt till gårdagens brand, orsaken till branden ska utredas för sig. Men när det gäller att vi fått ställa av så många tåg anser vi att det beror på att Bombardier har brustit i underhållet av tågen, säger länstrafikens direktör Carl-Johan Sjöberg.

Det handlar till exempel om det inte har funnits reservdelar utan tågen har blivit stående för länge på verkstaden i Nässjö. Ersättningsbussar har fått sättas in.

I ett brev till Bombardier påtalar länstrafiken kravet på kompensation på omkring två miljoner för varje månad som problemen med avställda tåg har pågått.

— Vi har ju fått dubbla kostnader för ersättningsbussar och vill ha ersättning för de delar där vi anser att det är Bombardiers ansvar.

Hur har Bombardier tagit emot kravet?

— Vi har inte fått sådan respons så att ärendet har gått framåt. Vi får se hur vi går vidare, vår jurist får bedöma hur vi ska göra.

Sedan tidigare har länstrafiken ett krav på tio miljoner med hot om vite till Bombardier med anledning av tågunderhållet.

— För 2016 nådde vi inte upp till den underhållsnivå som vi avtalat om och det har vi redan ställt ett vite om. Brevet nu anser vi är tyngre och det går utöver det som hela tiden snurrar med viten och bonusar.

JP har sökt Bombardier för en kommentar.