De forskningsprojekt som tilldelas pengar av Forte syftar alla till att förstärka vårdforskningen på olika sätt. Nästan 30 av de totalt 100 miljonerna går till Jönköping University och Jönköpings Academys nya sexåriga projekt Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå”.

Projektet handlar om hur medborgare kan involveras i design, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg och leds av Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap.

– Vi kommer att fokusera på tre grundläggande områden; vad som behöver göras för att åstadkomma samskapande, hur vi kan mäta om det lyckas och vilket slags ledarskap som behövs för att samskapande ska bli verklighet, förklarar Sofia Kjellström i ett pressmeddelande.

– Utifrån våra resultat så kommer vi att ta fram modeller och stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande.