Tyngsta punkten vid kommunstyrelsens öppningsmöte efter sommaruppehållet handlade om vatten. Men det är inte de låga grundvattennivåerna eller vattenbristen som nu får politikerna att höja på ögonbrynen.

— När anbuden på byggnationen av det nya vattenverket nu har kommit in, visar det sig att ingen klarar att bygga för de 35 miljoner kronor som har budgeterats. Extern hjälp har anlitats i processen, men uppenbarligen har någonting gått snett, konstaterar kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson (M).

De främsta skillnaderna mellan ”budgetversionen” och de bud som har kommit in ligger i kostnader för den komplexa utrustning som behövs, den överhettade byggmarknaden och svårigheten att få tag på den specialistkompetens som behövs för att bygga just ett vattenverk.

Annons

Övervägde ni inte att backa och titta på en uppgradering av nuvarande vattenverk?

— Nej, vi ser inget alternativ eftersom det nya vattenverket behövs för att långsiktigt komma till rätta med manganproblemet och de återkommande spolningarna av nätet som det har orsakat. Dessutom har det redan lagts ner mycket pengar på projekteringen, säger Gert Jonsson.

Det blev en enad kommunstyrelse som fattade beslut om att i en tilläggsbudget skjuta till de pengar som behövs, 13,5 miljoner kronor. Praktiskt sett innebär det att lånet för att bygga blir dyrare, vilket finansieras med en taxehöjning på 2 procent.

— Lyckligtvis har vi i dag en låg VA-taxa, som efter höjningen inte kommer att avvika från nivån i andra kommuner.

Frågan som dröjer kvar är hur det kunde gå så här.

— Det blir ett uppdrag för nya kommundirektören, Annika Hedvall att utreda – hon kan se det med nya ögon. Nu tvingades vi ta det här beslutet utan beredning, säger Kenth Williamsson (S).