Så röstade riksdagens ledamöter, med resultatet 204 mot 142, bort Stefan Löfven som statsminister.

Avståndet mellan plenisalen i Stockholm och Jönköpings kommunfullmäktige, drygt 30 mil, känns plötsligt långt och kort på samma gång.

Långt, eftersom de positioneringar och tvärsäkra nej till samarbeten över blockgränsen som kännetecknar den ideologiska rikspolitiken knappast kan manifesteras tydligare.

Kort, eftersom tisdagens och den kommande tidens händelser på riksplanet delvis lär påverka hur Jönköpings folkvalda formar ett lokalt styre.

Det finns flera tänkbara grupperingar, både i form av fasta koalitioner och lösare samarbeten. Men en sak är säker: mittenpartierna sitter i centrum.

Detta beror inte minst på att Centerpartiet är vant både vid att ha posten som kommunstyrelsens ordförande, och att det i Jönköping finns erfarenhet av samarbete över blockgränsen.

Ledarsidan har tidigare fört fram ett styre baserat på C och S som troligt. Här ska personkemi och kompromissförmåga inte underskattas. Det är förståeligt att Ann-Marie Nilsson (C) ser Ilan De Basso (S) som en tänkbar koalitionskompis, och det beror inte bara på hur den gångna mandatperiodens blå röra har tärt på Allianssamarbetet. Det grundas även på var det finns störst chanser att få igenom liberal politik. Vågar hon chansa på att kroka arm med Peter Jutterström (M) om det finns en risk för fortsatta konflikter, fler avhopp och ytterligare ett försvagat Alliansstyre?

Annons

En annan faktor att förhålla sig till är KD:s position som största Alliansparti. Andreas Sturesson lär aspirera på ordförandeposten i kommunstyrelsen, men här kan det åter igen påverka hur lätt partiernas toppnamn har att samarbeta med varandra.

Samtidigt som mittenpositionen innebär ett guldläge för C och L som kan hitta samarbeten både åt vänster och höger, gäller det att se upp när överenskommelser ska omvandlas till sakpolitik. På ena kanten kan det handla om att hålla emot krav på slopad modersmålsundervisning och förslag som baseras på felaktig fakta - vilket framkom i ledarsidans intervjuserie ”9 frågor inför 9/9” när SD:s Kristian Aronsson hävdade att skolresultaten går ner, när de i själva verket är på väg att förbättras.

På den andra sidan mitten handlar utmaningen bland annat om att ifrågasätta den alltför enkla lösningen att höja skatten, vilket Ilan De Basso föreslog i samma intervjuserie.

Ingen, varken i riks- eller lokalpolitiken, verkar hasta in i nya styren. Tvärtom ser det ut att ske trevande lokalt och i form av chicken race-taktik i Stockholm. Den nya regeringen kan mycket väl påverka hur de lokala partierna ställer sig till samarbeten.

Men, om ett Alliansstyre inte är möjligt får Centerpartiet och Liberalerna inte sälja sig billigt.