– I grunden handlar det om hur vi ska kunna förverkliga det nationella målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. I Jönköping skulle det innebära cirka 150-170 nya poliser och 340 nya polisanställda totalt. Vi bryter ner det här målet till regional och kommunal nivå i och med de här konkreta målen och förslagen, sa Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, efter mötet med polisen i Jönköping.

– För att nå det här målet vill vi höja polislönerna med i snitt 3 000 kronor i månaden, säger Gunnar Strömmer.

Gunnar Strömmer berättar också att Moderaterna vill införa vad han kallar betald polisutbildning, vilket i praktiken betyder att Moderaterna vill att den som går utbildningen ska få sina studielån avskrivna efter fem år i tjänst. Detta för att både locka fler till yrket och få dem att stanna kvar.

Gunnar Strömmer (M) besökte polisen i Jönköping.
Foto: Robert Eriksson

Kerstin Sjöberg är ordförande för polisförbundet region öst, där Jönköping ingår, och hon tycker att Moderaternas förslag "låter fint", men vill se att orden blir verklighet om det skulle bli så att Moderaterna kommer till makten efter valet.

– Jag hoppas bara att de här så kallade vallöftena står kvar även efter den 9 september. Vi försöker prata med politiker om det här hela tiden och jag vet att Anders Thornberg som är rikspolischef har sagt att han ska komma ihåg vad alla har sagt i sina vallöften, säger Kerstin Sjöberg, ordförande polisförbundet region öst.

Annons

– Vi vet att två nya polisskolor är på gång och vi har inte sökande ens till de polisskolor som finns. Det söker inte tillräckligt stor mängd. Det är det viktigaste problemet just nu, fortsätter Kerstin Sjöberg.

En åtgärd som Gunnar Strömmer (M) tror på för att få fler att stanna i polisyrket är att öka motivationen hos poliserna. Och det genom strängare straff.

– Efter dagens samtal är det tydligt att vi måste inse sambandet mellan motivation hos poliser och resultat på fältet. Om poliser upplever att vi som samhälle inte agerar tillräckligt kraftfullt, framför allt när det gäller unga överträdare, påverkar det motivationen negativt. Då är det tydligt att vi måste se till att få till kraftfullare påföljder som en markering från samhällets sida, säger Gunnar Strömmer.