Inför kommunfullmäktiges möte nästa veckan har Lars Elwing (M) lämnat in en motion för att sätta upp busskurer vid Ebbarpsvägen.

Lars Elwing säger att det i det nya bostadsområde i Domsand tillsammans med de boende i Ebbarp finns ett önskemål om busskur.

– Det handlar om att höja attraktiviteten på bussåkandet, säger Lars Elwing (M).

I motionen skriver han även att man från moderat håll tycker att kommunen bör sätta upp övervakningskameror för att få tag i de som slår sönder busskurer.

– Tyvärr kan vi samtidigt konstatera att vandaler ofta är i farten och dessa anser att väderskydden vid busshållplatser är till för att slås sönder. Här måste kommunen vidtaga kraftfulla åtgärder för att få vetskap om vilka sabotörerna är och att de då får ett kännbart ersättningskrav, säger Lars Elwing (M).

Tillstånd krävs

För att sätta upp kameraövervakning krävs tillstånd av länsstyrelsen. Reglerna för kamerabevakning ändrades den 25 maj, detta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning. Det har även skett förändringar från och med den 1 augusti 2018 när den nya kamerabevakningslagen började gälla.

– Det har tydligen skett en uppluckring så det är lättare att få sätta upp kameror. Jag hyser en försiktig optimism om att det ska gå att få tillstånd eftersom detta är ett återkommande problem, säger Lars Elwing (M).

På länsstyrelsens hemsidan kan man läsa om de nya bestämmelserna. Enligt den nya kamerabevakningslagen behöver privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver däremot enligt den nya lagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara kollektivtrafik.

Annons

– Det får de som begriper sig på avgöra. Jag vill väcka tanken, säger Lars Elwing (M).

Lars Elwing (M).
Foto: Markus Engberg