Läs mer: J-Södra har en plan B

Läs mer: Hemliga affärsmannen: Finns ingen ägargrupp

Samtidigt som kommunen inväntar ett beräkningsunderlag för arenan från Peter Billfeldt, som är kontaktperson för eventuella finansiärer, inväntar Peter Billfeldt ett möte med kommunens tjänstemän.

— Just nu kan vi inte göra mer innan vi får en återkoppling från ansvarig tjänsteman, säger Peter Billfeldt.

Via en mejlkorrespondens framgår att Peter Billfeldt och stadsdirektör Carl-Johan Korsås har olika uppfattningar om vad som ska hända framåt.

Kräver möte

Peter Billfeldt skriver till stadsdirektören att ett möte med tjänstemännen, i den så kallade "Arenagruppen", måste till nästa vecka. Billfeldt hävdar att det är det upplägg som politikerna fattat beslut om.

Annons

"Vi har sedan tidigare kommit överens om ett möte med delar av "Arenagruppen". Jag vill att du snarast återkommer med tid och plats för detta möte" skriver Peter Billfeldt till Carl-Johan Korsås.

Inväntar underlag

Stadsdirektören har svarat att han inte delar Billfeldts tolkning av politikernas beslut. Han skriver att det som beslutades var att Billfeldt skulle komma med ett beräkningsunderlag till stadsdirektören, så att han kunde överlämna den till ekonomichefen så att denne kan granska underlaget.

"Så har inte gjorts. Jag har sagt till dig att Arenagruppen består av cirka 20 kommunala tjänstemän och J-södra. Det är ingen konstellation att prata om ert investeringsförslag" skriver Carl-Johan Korsås till Peter Billfeldt.

Avgörande möte

Peter Billfeldt har därför meljat Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, för att få ett klargörande i frågan. Han menar att ett möte med tjänstemännen är avgörande.

— När man ska göra en sådan här stor sak, då måste man sitta och prata med varandra. Det är detaljer som måste diskuteras, säger Peter Billfeldt.

Carl-Johan Korsås säger att ett underlag måste in först och poängterar att han har varit tydlig med det från början.

— Det måste han förstå. Mina tjänstemän har mycket att göra och vi kan inte bara sätta oss i ett möte utan att ha ett underlag att diskutera om, säger han.

Läs mer: Korsås: "Siffror gripna ur luften"

Läs mer: Aronsson (SD): Det är nästan så man skäms