Den mordmisstänkte mannen, som är i 45-årsåldern, leddes in i rättssalen av poliser när häktningsförhandlingen inleddes på fredagseftermiddagen i Eksjö tingsrätt.

– Han förnekar gärningen, sa den mordmisstänkte mannens advokat Mikael Svegfors sedan.

Åklagaren Petra Schöniger ansåg dock att mannen skulle häktas. Ett tungt skäl för häktning, menade åklagaren, var att det finns risk att den misstänkte mördaren fortsätter sin brottsliga verksamhet om han skulle försättas på fri fot.

Åklagaren påpekade också att mord är ett allvarligt brott, där det inte är föreskrivet något lindrigare straff än två års fängelse. Åklagaren framhöll också att det finns risk att den misstänkte mannen undanröjer bevis, avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, om han inte skulle förbli frihetsberövad.

Sannolika skäl

Annons

Med hänsyn till den pågående förundersökningen hölls resten av häktningsförhandlingen bakom stängda dörrar.

När dörrarna öppnades på nytt meddelade rådman Eric Handmark att Eksjö tingsrätt finner mannen på sannolika skäl misstänkt för mord. Mannen förklarades sedan häktad på de grunder som åklagaren angett.

Mannen får även restriktioner i häktet, även det i linje med åklagarens yrkanden.

Åtal ska vara väckt senast den 9 februari. Tingsrätten kommer att i ett särskild beslut ta ställning till om den ska begära en så kallad paragraf 7-undersökning av mannens psykiska tillstånd.

Fortsatt förtegen

Åklagare Petra Schöninger ville direkt efter häktningsförhandlingen inte berätta om det var åklagarsidan eller försvaret som yrkat på paragraf 7-undersökningen.

— Det kan båda sidor göra, konstaterade hon.

Schöninger ville inte heller uttala sig ytterligare om utredningen i nuläget.

— Utredningen är i ett tidigt skede. Vi är inte beredda att släppa mer information än vad vi redan gått ut med, sa hon.