Läs mer: Vildar startar nytt parti i Jönköping

I augusti gick de tidigare Moderaterna Carin Berggren, AnneMarie Grennhag, Ola Helt, Bo Grennhag och Anders Jörgensson ut med att de bildat ett nytt parti: Demokraterna i Jönköping.

Nu har ytterligare ett nytt parti skickat in en anmälan till valmyndigheten: Motorpartiet.

Partiledare för Motorpartiet är Rolf Alkhagen som, via organisationen Motoralliansen, under närmare 30-års tid försökt få till stånd en motorbana i Jönköping.

— Det är jag som bildat partiet och det ska vara fristående från Motoralliansen, säger Rolf Alkhagen och berättar att partiet egentligen skulle lanseras vid årsskiftet.

Än så länge har Motorpartiet inte något partiprogram eller stadgar.

— Jag jobbar med stadgarna nu, vi är anmälda till valmyndigheten och jag har samlat in 200 namnunderskrifter.

Rolf Alkhagen vill ännu inte gå ut med några namn på dem som engagerar sig i partiet utan berättar bara att de är ett gäng som träffas och diskuterar hur de ska arbeta.

Huvudfrågan för Motorpartiet är att få bygga en streetracebana i Jönköping.

Annons

2013 hade såväl miljönämnden i kommunen som länsstyrelsen gett klartecken till en streetracebana på Axamo. Boende i området överklagade dock beslutet till mark- och miljödomstolen som stoppade planerna.

Då lämnade Motoralliansen in ett medborgarförslag till kommunen där de istället föreslog en stor anläggning där flera olika former av motorsport kunde samlas. Kommunledningen var positiv men under 2016 kom beskedet att det inte kunde byggas någon motoranläggning eftersom det inte fanns någon plats i hela kommunen som var lämplig.

— Det är fortfarande den huvudidén. Men vi ska inte bygga en jättearena för en halv miljard, vi har inte så stora krav. Vi vill ha 200 meter asfalt och en klubbstuga, sen kan vi utveckla det därifrån. Några pengar behöver vi inte heller utan jag har sponsorer.

Vad hoppas du kunna förändra genom att gå in i politiken?

— SD och sossarna har ju varit intresserade av frågan, men jag tror att det bara är på det ytliga planet. Vi får se vilka vi samarbetar med.

En kommun gör ju annat som inte har med motorsport att göra. Hur tänker ni hantera de frågorna?

— Ja, de diskuterar ”hon” och ”hen” i sex timmar och annat viktigt.

De fattar också en rad beslut om exempelvis skola, äldreomsorg och infrastruktur.

— Givetvis är det nåt bra så röstar vi med dem, vi binder inte upp oss, säger Rolf Alkhagen och berättar att eftersom allt är så nytt så kommer de att återkomma med en mer utförlig beskrivning av deras politik.

Tro du att du kommer att sitta i fullmäktige efter valet?

— Ja, det tror jag, min mobil ringer hela tiden och jag har nästan 2 000 namnunderskrifter av människor som vill ha en streetracebana. Jag tror även att de som vill ha bort buskörningen från gatorna kommer att rösta på mig.

Läs mer: Många lokal- och enfrågepartier har en kort livstid

Läs mer: Nya tag för racingbana