I slutet av maj presenterades 5-klöverns budgetförslag. Med en skattehöjning på 30 öre blev effektiviseringarna – eller besparingarna – inte så stora som befarat.

Läs mer: Skattehöjning ger utrymme för mer verksamhet

Musslig budgetprocess med risk för rävspel

Frågan återkom i kommunstyrelsens sammanträde, som punkt 4, ”Strategisk plan och budget 2018-2020”, föredragen av ekonomichef Jörgen Hansson.

På tisdagskvällen skickades Socialdemokraternas eget förslag till driftbudget för 2018. Med ytterligare 20 öre i skattehöjning och uppgifter från regeringen om statliga pengar blir det ett förslag som är mer sockrat än 5-klöverns. Totalt har S haft ytterligare drygt 10 miljoner kronor att spela med.

Annons

Framförallt vill S satsa mer på barn- och utbildningsnämnden, som får 5,8 miljoner kronor. Äldreomsorgen får två extramiljoner ovanpå de 1,6 som 5-klövern redan avsatt. Resten går till; överförmyndare, 300 000 kronor, kommunstyrelsen, en miljon, kultur- och fritid 750 000.

— De har lagt in ett extra statsbidrag på fem miljoner i potten. Det är oerhört märkligt eftersom vi i alla prognoser har följt SKL:s prognoser och det inte finns några andra kommuner som räknar med ett statsbidrag i budgeten, säger kommunalrådet Gert Jonsson (M).

Gert Jonsson undrar vad som händer om statsbidraget inte går igenom:

— Beskedet om pengarna kommer i september. Det måste ju vara bättre att då ta ställning till vad vi kan använda dem till.

Kenth å sin sida anser att man kan spara mycket stress hos förvaltningarna genom att redan nu räkna in pengarna, vilka han är säker på.

— S jobbar inte med att effektivisera och få ner kostnaderna, vilket innebär att skatterna måste höjas hela tiden, menar Gert. Det här innebär en halvering av betinget för förvaltningarna och att de får svårare att hitta prioriteringar.

Frågan nu är om det sockrade förslaget från S faller SD och V, som tillsammans har en vågmästarroll, i smaken? I fjol röstade S nej till SD:s förslag.