Avfuktningsanläggningen på Movalla har rostat sönder och läcker kylvätska. Utan fungerande avfuktning stiger luftfuktigheten och det kan bildas dimma, kondens och i förlängningen riskerar även annan utrustning att rosta sönder.

En renovering eller ett utbyte i den kommunalt ägda ishallen brådskar, enligt en skrivelse från hockeysektionens ordförande, Jörgen Malmklint:

— Om allt ska vara klart för spolning av is vecka 31 måste man snabba på med de beslut som krävs. Farorna som annars föreligger är att Sommarhockeyskolan, som har funnits på Movalla i 24 år, inte kan genomföras och att träningen inför vintersäsongen måste ske på annan ort.

Hockeyskolan är en verksamhet som, menar Jörgen, är uppskattad av familjer både i och utanför kommunen och som har bidragit till att sätta Vaggeryds kommun på hockeykartan.

Annons

— De här problemen har varit kända länge. Med vissa besvär – och på grund av det kyliga vädret – kunde vi genomföra fjolårets Sommarhockeyskola och komma igång med hockeysäsongen, tillägger Jörgen.

Läs mer: ”Kommunens idrottsplatser förfaller”

Kan då kultur- och fritidsnämndens ordförande Ewa Magnusson komma med lugnande besked. Nej, inte mer än att man åtminstone känner till problemen:

— Det här problemet har visat sig vara mer långsiktigt än vad vi hade räknat med. Dels är det svårt att hitta information om just den här anläggningen, dels är det risk för att det kommer att dra med sig även andra delar i anläggningen.

Nämnden har anslagit 40 000 kronor till utredning och upphandling. Nu är frågan främst vad det är som behöver göras. Det kan sluta med att den nuvarande anläggningen renoveras – eller så måste den bytas. Ett byte innebär att ishallens hela kylanläggning kan komma att innefattas i diskussionen. Avfuktningen och kylningen använder samma kylvätska.

— Ett förslag – som inte har diskuterats i nämnden – är att låta 2017 blir ett livsuppehållande år och att en ordentlig renovering kommer med i budgeten för 2018. Samtidigt är vi medvetna om att även livsuppehållande arbete kräver resurser, säger Ewa Magnusson.

Bedömningen är att åtgärderna, beroende på omfattning, kan kosta 0,5–1 miljon kronor.