De politiska partierna i tekniska utskottet har tillsammans med Jönköpings Länstrafik bestämt att de tillsammans ska satsa på snabbare och tätare bussturer i Jönköping år 2035.

Men Miljöpartiets språkrör Mats Weidman säger att förslaget är gammalt och redan borde ha varit infört och klart.

– Redan år 2011 fanns det ett jättebra dokument om hur man inför snabbstråk för bussarna. Men det kravet har man inte följt till fullo. Kravet var att Länstrafiken var tvungen att köpa in längre bussar. Men det blev inget eftersom Regionen inte hade råd, säger Mats Weidman.

Nu finns samma förslag framme igen. Men målet att införa snabbfiler för bussar har skjutits fram till 2035.

– Det är en enorm ambitionssänkning. Jag tror inte att något kommer att hända förrän det är absolut nödvändigt. Politikerna har femton år på sig att uppfylla det här löftet och under tiden kommer fler människor att flytta in till Jönköping och det kommer att bli fler och fler bilar. Stomlinje 1 har redan överfulla bussar och det går inte att köra tätare turer eftersom bussarna i alla fall inte kommer fram. De hamnar i köerna tillsammans med bilisterna.

Mats Weidman befarar att alla får leva med trafikproblemen i många år framöver.

– Om de som kan tar bussen och ställer bilen vinner vi mer plats, får färre köer och mindre utsläpp. Då kommer de som måste ta bilen fram. Men nu får vi leva med trafikproblemen. Jag tycker synd om Jönköpingsborna som ska sitta i bilköer i tio, femton år, säger Mats Weidman.

Annons

Språkröret Mats Weidman (MP) anser att Jönköpings kommun bör söka stadsmiljöbidrag för snabbfiler för bussarna redan nu. Annars blir det för sent.
Foto: Arkiv

Vad kan Miljöpartiet göra?

– Vi ska ha blåslampa på den här frågan. Utredningen om snabbfiler för bussar är bra så det är bara att sätta igång. Regionen måste också tänka om när det gäller storleken på bussarna. Nu bygger Regionen sitt nya bussgarage och verkstad bara för bussar som är 18 meter. Men för att det ska gå att införa tätare och snabbare bussturer måste bussarna vara längre.

LÄS MER: Satsa på BRT–stråk för bussar

LÄS MER: Trafikexpertens dom: Jönköping har halkat efter

LÄS MER: Kommunen tvingas betala tillbaka statsbidraget för bussar

LÄS MER: Trenden är att bilresorna ökar

Jönköping långt ifrån målet

Redan 2011 tog Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik ett handlingsprogram för koll..

Jönköping långt ifrån målet

Redan 2011 tog Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik ett handlingsprogram för kollektivtrafik fram till år 2020.

Totalt skulle det satsas 230 miljoner kronor på en stor och snabb omställning från bilar till buss och tåg.

Med facit i hand har satsningen hittills bara blivit 50 miljoner kronor.

Många satsningar har inte blivit av. Stomlinje 1 skulle exempelvis redan ha gått med 7.5 minuters mellanrum under morgonrusningen och på kvällar.

En ny stomlinje 4 från Huskvarna via A6/Ryhov och Solåsens centrum skulle redan ha varit igång.

Linje 1-3 skulle redan år 2020 ha gått med femminuterstrafik på morgnar och kvällar.

Förr året var det drygt 14 miljoner resor inom kollektivtrafiken i Jönköpings kommun. Det tidigare målet är att de skulle ha ökat till 22 miljoner resor 2020. Vilket är en omöjlighet.