Den 15-18 oktober är det dags för Moderaternas partistämma. MUF samlar för första gången någonsin var fjärde medlem i Moderaterna. Det ger oss kraft och stora möjligheter till att påverka politiken. Det viktigaste för oss är att Sverige ska vara ett land där alla kan vara självständiga.

Just nu växer ett nytt utanförskap fram i Jönköpings län och Sverige. Unga och nyanlända möter stora svårigheter att få sitt första jobb och egen bostad. Drömmar om självständighet blir för alldeles för många bara just drömmar. Här behöver Moderaterna bli modigare.

En modern arbetsmarknadslagstiftning

Arbetsmarknadslagstiftningen behöver moderniseras. 90-talisterna har idag ett 50-årigt arbetsliv framför sig som kommer innebära byten av jobb, branscher och vidareutbildning. Samtidigt är lagstiftningen diskriminerande och ger unga sämre trygghet. Den säger uttryckligen; ”vid lika anställningstid ger högre ålder företräde”. Skulle ”ger högre ålder” bytas ut mot ”ges den som är man/heterosexuell/etnisk svensk” är det uppenbart att lagtexten är direkt diskriminerande mot unga och gör att vi får sparken först. Den skapar också inlåsningseffekter för äldre arbetstagare.

Bättre integration för självständighet

Sverige ska vara ett öppet och modernt land. Idag möter människor som kommer hit senare i livet problem med att etablera sig. För att få bättre förutsättningar till bra integration i Sverige vill vi att permanenta uppehållstillstånd fortsätter vara huvudregel vid beviljad asyl. Det är olyckligt att Moderaterna föreslår tillfälliga uppehållstillstånd. Det försämrar integrationen. När människor tvingas leva med osäkerheten att inte få stanna kvar i Sverige blir det svårare att ställa krav.

Jobben och öppenheten är de två största frihetsfrågorna i vår tid. På partistämman kommer vi driva på för att vi tar ställning för en modern arbetsmarknadslagstiftning och för permanenta uppehållstillstånd. Det krävs för att möta det nya utanförskapet och för att fler ska kunna bli självständiga.

Jonas Ericson

Distriktsordförande MUF Jönköpings län

Rasmus Törnblom

Förbundsordförande MUF

MUF