Sociala medier blir en allt vanligare kontakt- och informationskanal för företag och myndigheter när det gäller att nå ut till allmänheten. Fredrik Nyström, inköpscontroller på Mullsjö kommun, har anammat den trenden. På twitterkontot ‪@upphandmullsjo‬ postar han inlägg som rör kommunens upphandlingsrelaterade frågor.

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt ans..

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet.

De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer.

Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vem som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.

Källa: Konkurrensverket

— Vi jobbar mycket med andra parter som gör upphandlingar åt oss, till exempel andra kommuner och regionen. Nackdelen är att vårt namn försvinner i mängden och det här är ett sätt att lyfta fram att här är Mullsjö också med, säger Fredrik Nyström.

Olika regler

Mullsjö kommun köper in varor, tjänster och entreprenader för över 200 miljoner kronor varje år, allt från blöjor och bröd, till busstrafik och byggentreprenader. Eftersom inköpen finansieras av skattepengar så innebär det att vissa regler måste följas. Beroende på hur stora belopp det handlar om, ser tillvägagångssätten lite olika ut.

För varor och tjänster som kostar mindre än 100 000 kronor per kalenderår kan upphandlingen ske ganska fritt, så länge de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och konkurrens följs.

Annons

— En vardaglig grej som hamnar i den här kategorin är till exempel när vi köper däck till kommunens bilar, säger Fredrik Nyström.

Annonseras ut

För köp över 100 000 under ett kalenderår ska upphandlingen konkurrensutsättas, antingen genom att minst tre företag tillfrågas eller genom att direktupphandlingen annonseras ut. Ett exempel som ofta hamnar i den här kategorin är enklare datasystem som behövs till olika verksamheter inom kommunen.

Om upphandlingen överstiger 534 000 kronor under hela den tänkta avtalstiden, så ska den annonseras ut. Upphandlingen kring bussbolagen som sköter skolskjutsarna i Mullsjö, som JP tidigare berättat om, var av denna typ.

— Kommunen väljer sen det anbud som bäst uppfyller våra krav. Pris kan vara ett av kraven men det är ofta en kombination av olika saker, säger Fredrik Nyström.

Ökad förståelse

Genom twitterkontot hoppas Fredrik Nyström dels att man ska kunna nå ut till lokala företag så att de ser att det finns en chans att sälja sina produkter och tjänster till kommunen. Dels vill man också ge invånarna en ökad förståelse för hur mycket varor och tjänster som kommunen faktisk köper in, för att kunna leverera välfärd. Och trots att antal följare inte skjutit i höjden under det dryga halvåret som kontot varit igång på Twitter, så verkar intresset från allmänheten ändå finnas.

— Vi ser att varje inlägg visas fler hundra gånger och det är jättebra, säger Fredrik Nyström.