– Det är jätteroligt, det visar att vårt arbete lönar sig, säger Ellen Lindberg miljöstrateg i Habo och Mullsjö kommuner.

Ellen Lindberg säger att ännu är det mycket hårt arbete kvar, men för att orka fortsätta måste man också fokusera på det positiva arbete som är gjort.

Tidningen Aktuell Hållbarhet har för elfte året tagit fram en ranking över Sveriges miljöbästa kommun. Sedan förra året har Mullsjö klättrat 87 placeringar från 180 till 93, det ger en 4 plats av 13 i länet. I kategorin större städer och kommuner nära större stad hamnar Mullsjö på plats 37 av 108.

I samma ranking har Habo kommun sedan förra året klättrat 46 placeringar från 137 till 91, det ger en 3 plats av 13 i länet. I kategorin större städer och kommuner nära större stad hamnar Habo på plats 36 av 108.

– Vi jobbar aktivt med miljöfrågorna i båda kommunerna och har ett gemensamt miljöprogram. Vi har ett antal olika styrmedel inom kommunerna som främjar ett aktivt miljöarbete. Bland annat har vi har miljömålspotten som är 100 000 kronor per år för varje kommun. Det är en pott med pengar som vilken verksamhet som helst inom kommunen kan söka för att arbeta med miljöåtgärder. Det har vi haft sedan 2014 och jag tror att det är ett vinnande koncept, säger Ellen Lindberg.

De senaste två åren har Habo jobbat mycket med Agenda 2030, som innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Annons

– Även om det är ett brett och generellt hållbarhetsarbete bidrar det till att det blir en ökad miljömedvetenhet och att det blir en naturlig del av verksamheten, säger Ellen Lindberg.

I landet står offentligsektor för en stor del av växthusgasutsläpp jämfört med hushållens påverkan, berättar hon. Därför jobbar man aktivt även i arbetet med upphandlingar för att minska kommunernas miljöpåverkan.

– Jag ser att det finns ett ökat engagemang i kommunerna för att jobba med minskad miljöpåverkan, det beror på många saker bland annat på det större fokuset i media och i det här fallet får man väl säga ”tack vare” den extrema värmen förra sommaren. Då hamnar fokus på klimatpåverkan och det blir lättare att motivera varför vi ska jobba med de här frågorna, säger Ellen Lindberg och lyfter även fram Greta Tunberg som ett exempel på varför miljöfrågan fått mycket fokus sista tiden.

Miljöarbetet i kommunerna pågår på bred front bland annat jobbas det mycket med solceller i Habo och i båda kommunerna har kostenheterna under våren utbildats inom klimatsmart mat. När det kommer till resor finns det en framtagen policy för kommunanställda och man jobbar också aktivt med att ställa om kommunernas fordonsflotta till miljövänliga alternativ, något som tidningen berättat tidigare.

Ellen Lindbergs uppfattning är att framgångsfaktorerna är att det finns en tydligt utpekad riktning i miljöarbetet inom kommunerna och att man jobbar på bred front. Hon lyfter också fram att hon tycker att det är starkt jobbat av både Mullsjö och Habo, som är relativt små kommuner, att kunna mäta sig med Jönköping och Gislaved som hamnade i topp i rankningen i länet.

Jönköping tappade 9 placeringar och hamnade på plats 17 bland alla kommuner. I kategorin större städer och kommuner nära större stad blev det en 12:e plats medan man gled in på första plats i länet.

Vaggeryd steg 8 placeringar till plats 106 bland alla kommuner, i kategorin större städer och kommuner nära större stad blev det plats 45 och i länet plats 6.

Sveriges miljöbästa kommun

Undersökningen Sveriges miljöbästa kommun är baserad på enkätsvar från kommunerna och p..

Sveriges miljöbästa kommun

Undersökningen Sveriges miljöbästa kommun är baserad på enkätsvar från kommunerna och på information från olika offentliga källor, som länsstyrelsen och bolagsverket med flera, om kommunernas arbete. Informationen omvandlas sedan till poäng.

240 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket är en svarsfrekvens på 82 procent, en ökning jämfört med förra året.

Läs Mullsjös svar i enkäten HÄR.

Läs Habos svar i enkäten HÄR.

Läs mer om hur undersökningen och hela listan HÄR.

Mat