2015 tillsatte regeringen en utredning som skulle föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Ett förslag om att bilda sex storregioner är nu ute på remiss. Om förslaget förverkligas kommer Mullsjö tillhöra en region bestående av Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län.

Fakta: Så kan länen slås ihop

Ett Norrlands län bestående av Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten.

..

Fakta: Så kan länen slås ihop

Ett Norrlands län bestående av Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten.

Ett Svealands län bestående av Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Södermanland.

Stockholms län går ihop med Gotlands län.

Västra Götalands län går ihop med Värmland och Halland.

Ett län bestående av Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar.

Region Skåne går ihop med Blekinge.

Tanken är att Norrlands län, Svealands län och ett utökat Västra Götalands län ska vara bildat 2019, de övriga 2023.

Under kommunstyrelsens förra sammanträde skulle ledamöterna fatta beslut om sitt remissvar. Ledamöterna antog en skrivelse av kommunchef Lennie Johansson, om att det krävs en djupare analys av förändringarna och att det lokala perspektivet saknas i förslaget.

Vill ha djupare analys

Därtill hade Henrik Jansson (M) skrivit ett tillägg som skarpt går mot nuvarande förslag på regionindelning, tolv av de tretton ledamöterna röstade för tillägget.

— Jag anser att det bästa även i framtiden är ett sammanhållande Jönköpings län. Vi har väl fungerande samarbeten på frivillig basis, säger Henrik Jansson (M).

I kommunstyrelsen röstade M, L, C, S, V och MF för Henrik Janssons skrivelse. MP hade ingen representant på plats och SD har ingen plats i kommunstyrelsen.

Annons

— Vi efterfrågar egentligen en djupare analys. Om man gör detta så måste man göra det på ett bra sätt, säger Linda Danielsson (S).

Ska minska byråkrati

Tanken är att bildandet av storregioner ska minska byråkratin och leda till en bättre effektivitet, förespråkarna menar att det är en nödvändig förändring för att klara nutidens utmaningar.

— Att man får större muskler och större resurser är de argument de kör med, men faktum är att de två bäst skötta landstingen är Östergötland och Jönköping, säger Henrik Jansson (M).

Om en ny regionindelning innebar att mer makt flyttades från riksdagen till regionen skulle Henrik Jansson vara beredd att överväga frågan säger han.

— Då måste regionen få större ansvar i stora frågor, som arbetsmarknadspolitik och infrastruktur.

KD reserverade sig

Kristdemokraterna var det enda parti i kommunstyrelsen som reserverade sig mot Henrik Janssons skrivelse.

— På länsplan har KD sagt att vi kan tänka oss ett större län. Min personliga uppfattning är att en eventuell förändring måste få ta tid, säger Lars Eriksson (KD).