Fastigheten där legendariska Restaurang Munken låg byggdes 1928. Tiigare fanns det också ett Munken på Södra Strandgatan, en föregångare innan Systemaktiebolaget uppförde den nya byggnaden och verksamheten flyttades dit.

Arkitekt till det kulturhistorisktintressanta huset i hörnan Norra Strandgatan och Bredgränd var Oskar Öberg från Jönköping. Samme man som också ritade bland annat Fågelmuseet i Stadsparken och Sanna församlingshem i Vättersnäs.

För den vackra konstnärliga utsmyckningen i restaurangens tak svarade konstnären Einar Forseth.

I många år var det intilliggande nöjesstället Huset ett mycket populärt nöjesställe. För längesedan hade Munken restaurang i två våningar. På andra våningen ansågs det vara lite finare att äta, dessutom kunde man dansa där. Alltså precis som på Huset där det dansades för fullt några årtionden senare.