Mätningar från september 2018 belägger mitt påstående att Munksjön är en tickande miljöbomb. Varför får detta fortgå utan att åtgärder vidtas?

Insändare


Foto: JANNE WRANGBERTH

Det torde vara sannolikt att värdena över tid, räknat från september 2018, snarare har ökat eftersom utfyllnader och byggnation sker främst i de sydligaste delarna av Munksjön.

Till detta kommer också att Munksjön får ta emot ”bräddat”, det vill säga orenat avloppsvatten. Detta sker oftast vid onormal nederbörd då reningsverkens kapacitet inte räcker till. Direkt olämpligt med tanke på redan förhöjda värden av föroreningar.

Då och då flyter restmassa upp från botten. Skulle man som privatperson ha förorsakat detta – ja, då skrivs spaltkilometrar om hur ansvarslöst detta skulle ha varit.Men när ansvarslösa företag gör detta så låter man bara åren gå för att senare låta skattebetalarna stå för notan.

Jag ställer nu frågan: När och hur tänker de ansvariga, som har detta på sitt bord, se till att de som har förorsakat detta ställs till svars för den otroliga miljöförstöring som de åstadkommit?

Thor Ahlstrand

Miljövän och samhällsdebattör

Föroreningen av Munksjön

ÄmneMunksjön fiberbankGränsvärden för muddringAlarmvärden

Arsenik 57 mg/kg 10 mg/kg ..

Föroreningen av Munksjön

ÄmneMunksjön fiberbankGränsvärden för muddringAlarmvärden

Arsenik 57 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg

Kadmium 3,2 mg/kg 0,3 mg/kg 3,0 mg/kg

Krom 27 mg/kg 20 mg/kg 200 mg/kg

Koppar 150 mg/kg 20 mg/kg 200 mg/kg

Kvicksilver 5,6 mg/kg 0,1 mg/kg 1,0 mg/kg

Nickel 15 mg/kg 15 mg/kg 150 mg/kg

Bly 32 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg

Zink 110 mg/kg 125 mg/kg 1 250 mg/kg

Fotnot: Gräns- och alarmvärden kommer från Svenska Naturvårdsverket. Proverna togs av dykaren Kjell Andersson i september 2018.

Annons