Bakom rättsprocessen finns en infekterad strid mellan politikerna i socialnämnden och krogens ägare Iskander Azizsson. Politikerna har hävdat att för mycket av ölförsäljningen inte är redovisad. Iskander Azizsson har svarat att så inte är fallet. Ovanligt långa ölslangar gör att öl spolas bort när de görs rena var sjätte vecka, enligt Azizsson.

När politikerna i socialnämnden ville dra in serveringstillståndet ansåg juristerna i förvaltningsrätten att det räckte med en varning. Beslutet överklagades av kommunen, men kammarrätten tar inte upp ärendet. Därför står förvaltningsrättens beslut fast.

Daniel Norrgård- Darelli hävdar att det har gått åt många kronor i en rättslig process bara för att politikerna vill driva saken för dess egen skull. Krogen har dessutom förlorat mellan 1,5 och 2 miljoner kronor, säger han.

— Det här har orsakat företaget stor skada. Kunder kanske undviker att gå till ett ställe som ifrågasätts, det är svårt för företaget att satsa framåt och Murphys har också fått sina spelautomater stängda under den tid som processen pågår. Sedan 2014 är det så att spelautomaterna stängs så fort en utredning startar, säger Daniel Norrgård–Darelli som överväger att starta en skadeståndsprocess mot politikerna.

Bör inte politikerna granska krogar med serveringstillstånd?

— Absolut. Och de får också utdela en varning. Men här har politikerna gått hårdare fram utöver praxis eftersom de har velat ha en prejudicerande överprövning, säger Daniel Norrgård–Darelli.

Varningen har krogens ägare fått för att den så kallade svinnboken inte har skötts i alla detaljer. Så fort någon exempelvis tappar en flaska öl på golvet ska det skrivas in i svinnboken och undertecknas av den person som gjorde det.

Annons

— Tjänstemännen hade kunnat ta kontakt med krogen efter varningen och gå igenom hur man ska jobba men den istället för att välja en rättslig process som kostar massor med pengar, säger Daniel Norrgård–Darelli.

Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden, tycker att det var viktigare att få frågan rättsligt klargjord än att jobba rådgivande med krogen.

— Den nya alkohollagen är så ny och det finns inte så många rättsfall kring den. Vi tyckte att det här var ett viktigt område att få klargjort och då kan vi inte samtidigt jobba rådgivande, svarar han och tillägger att politikerna nu får rätta sig efter domen.

Ägaren Iskander Azizzon har tagit det hårt att du ifrågasatt hans personliga lämplighet och att han förlorat mycket pengar. Hans jurist utreder om du utsatt honom för förtal.

— Termen "personlig lämplighet" är ingen personlig eller moralisk bedömning utan ett begrepp i lagstiftningen, försvarar sig Ola Nilsson.

Han ser en varning som en möjlighet att rätta till en brist och det har krogen gjort.

— De har hävdat att svinnet berodde på långa slangar. Men efter granskningen upphörde det– trots att slangarna är lika långa, säger Ola Nilsson.

Vilket Daniel Norrgård –Norelli anser är trams.

— Svinnet i slangarna är lika stort men det redovisas på ett annat sätt så att de tydligt framgår. Så det här ska Ola Nilsson inte vinna några politiska pluspoäng på, säger han.