När vi senast rapporterade i frågan var det Centerpartiet i form av kommunstyrelseledamoten Ulf Abrahamsson som protesterade mot att ärendet börjat i fel ände. Att behovet tycktes ha uppstått när Skillingarydssalvans lokal blev till salu.

Läs mer: Kritik efter köpbeslut om Skillingarydssalvans lokal

Men när frågan diskuterades i socialnämnden var det inte Pelle Philip (C) som protesterade, utan Socialdemokraterna. Frågan löstes genom en omröstning som slutade 7–6 i 5-klöverns favör. Den innebär att socialnämnden:

1) Ställer sig bakom förvaltningens förslag om att säga upp den nuvarande lokalen i Vaggeryd.

2) Beslutar att flytta verksamhet med daglig sysselsättning till Smedjegatan 3 i Skillingaryd – under förutsättning att kommunstyrelsen köper fastigheten.

3) Låta en projektgrupp bestående av brukare, eller dess representanter, tillsammans med personal och förvaltningsledning vara med vid anpassningen av lokalen och utvecklingen av verksamheten.

”Det var ingen tidspress”

Annons

— Vi förespeglades att det var tvunget att tas ett beslut på tisdagen för att avtalet för Fabriken skulle kunna sägas upp vid årsskiftet. Men under mötet förstod vi att lokalen redan är uppsagd, vilket innebar att det inte fanns någon tidspress och att ett bättre underlag hade kunnat tas fram, säger Peter Fransson (S).

Beslutet att säga upp avtalet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december och kommundirektören fick i uppdrag att verkställa det.

— Jag protesterar mot ärendets hantering, men tror ändå att Skillingarydssalvan kommer att bli en bra lösning, säger Fransson.

Uppsägningstiden är ett år, vilket innebär att förvaltningen får fram till årsskiftet 2018/2019 på sig att anpassa lokalen och flytta verksamheten.

En vision

I socialnämndens underlag talas om en vision om ett gemensamt hus för all daglig verksamhet. Vi har berättat om planerna om att flytta verksamheten på ”Stjärnan”, som håller till i Allaktivitetshuset Jupiter i Skillingaryd.

— I det här sammanhanget tittar vi även över Knutens verksamhet. Ska vi ha det som i dag, eller ska det vara någonting annat?, säger Ann-Katrin Löfstedt.

Med tillgång till en trädgård nämns möjligheten att odla för att förse köket med egenodlade grönsaker. Ann-Katrin Löfstedt nämner även möjligheten för en teatergrupp att använda teatersalongen i Skillingehus under dagtid.