– Vi skolbarn omplacerades i hast till Södra skolan där vi i min klass fick ha våra lektioner i en korridor. Alltsammans var ganska omtumlande, berättar Solveig Thun Johansson 70 år senare.

– Vi hade fått veta att sjuka kvinnor från koncentrationslägren i Tyskland skulle vårdas på skolan som nu gjordes om till sjukhus. Jag minns särskilt hur det byggdes staket innanför det vanliga staketet. Flera av kvinnorna var svårt sjuka i tuberkulos och tyfus och smittorisken bedömdes som stor. Jönköpingsborna skulle inte få komma för nära.

I skolbyggnaden inleddes nu ett blixtarbete med utrymning av alla skolmöbler och därefter tog storrengörning vid.

Tusentals flyktingar

Jönköpings-Posten rapporterade förstås om evakueringen om än artiklarna hotade försvinna i mängden av jätterubriker om freden som äntligen var verklighet och om krigets alla efterverkningar. Några fast anställda fotografer fanns inte heller på tidningen vid den här tiden så bildmaterial saknas tyvärr.

JP skrev om de tusentals flyktingar som räddats via de vita bussarna och att de som inte kunde omhändertas i Malmö nu skulle vidare uppåt landet. Jönköping var en av anhalterna.

”Västra folkskolan ska utrymmas för att ta emot 260 flyktingar. Kontingent från de tyska koncentrationslägren hit på tisdag”, rapporterade tidningen den 4 maj 1945.

”Meddelandet kom på eftermiddagen igår och beslut togs direkt att skolan ska iordningställas för ändamålet. Skolan håller redan på att utrymmas”

Annons

Så snabbt och lätt gick det! Stadens beslutsfattare hade agerat direkt. Någon hindrande byråkrati fick inte stå i vägen när det handlade om att göra en humanitär insats för svårt lidande människor.

– En sådan strong insats, säger Solveig Thun Johansson. Det är imponerande att det här beslutet togs så direkt. Hade det varit möjligt i dag? På den tiden kunde man improvisera. Tänk att bara stänga en skola och slänga ut ungarna!

Undervisningen flyttades istället till Södra och Norra folkskolorna och till Sofia församlingshem. Några av realskolans klasser gick också i Västra Folkskolan och nu blev det viss oro över var realskrivningarna nu skulle genomföras istället. Men det löstes lika snabbt och smidigt det också. Det blev helt enkelt Idrottshuset som år 1945 tillfälligt blev läroanstalt.

När Röda korset och de vita bussarna gjort sin insats så var det Kungliga socialstyrelsen som tog över ärendet med de befriade fångarna som räddats till Sverige.

Men några av chaufförerna som varit med i Tyskland var med också i bussarna till Jönköping och berättade i Jönköpings-Posten om fasansfulla upplevelser i Tyskland där de sett ”utmärglade mumier som lade sig ner på marken och dogo”.

Röda korset fortsatte att göra stora insatser, inte minst Mia Rosander som i Flickskolan samlade alla sina URK:are att göra allt som stod till buds för att bistå de sjuka och hemlösa. Den lokala Röda korsföreningen annonserade också på första sidan i JP där de ”vädjade till Jönköpingsborna att genom gåvor i natura eller penningar bereda våra främmande gäster glädje och trevnad under deras vistelse i länet”.

Men de som var placerats i karantän i Västra folkskolan tänkte kanske inte så mycket på glädje. Många av kvinnorna var mycket svårt sjuka och bar på minnen av traumatiska upplevelser.

Den 15 maj rapporterade JP att ytterligare 60 polska kvinnor var på väg till Västra folkskolan för vård. Tidningen vädjade också om en symaskin! ”Kvinnorna behöver sysselsättning. I övrigt har influtit gotter, blommor och böcker”

Allteftersom kvinnorna tillfrisknade fick de lämna det tillfälliga sjukhuset. Några blev elever på folkhögskolor i trakten. Bland dem 19-åriga polskan Nomi Podrygal som berättade för JP om den outhärdliga sorgen efter alla anhöriga som dött i lägren. ”Nazisterna satte mig att arbeta i krematoriet. Det var i den byggnaden alla mina anhöriga gasades ihjäl”. Nu ville hon utbilda sig och kanske stanna kvar i det vackra Jönköping.

Flera av kvinnorna som 1945 kom från koncentrationslägren till Jönköping blev kvar i staden, skaffade familj och sysselsättning. Och eleverna i Västra folkskolan – de återvände efter sommaren till sin gamla skola.