På Spira har denna veckan den ena balen avlöst den andra. Studentbaler hade vi förr också, men de var inte ett nästan offentligt arrangemang och inte alls lika överdådiga som i dag. Gemensamt för då och nu är dock Studentsången, skriven av prins Gustaf 1851 och sedan dess sjungen av varenda student i Sverige.

Ja, första versen vill säga. Den andra är för längesedan spolad. Den som högtravande inleds med ”Svea vår moder hugstor och skön, manar till bragd som i fornstora dar” och slutar med ”Liv och blod för vårt fädernesland! Hurra!”

En nervpress

Annons

Mogenhetsexamen sa man förr. Gymnasieexamen benämns den i dag även om alla fortfarande säger att de har tagit studenten.

Förr betydde en studentexamen att man skulle klara studentskrivningar och tentor. I dag blir ingen kuggad. Det kunde man bli på den riktiga studentexamens tid. Då hände det som alla fasade och fruktade för – att de anhöriga ute på skolgården kunde få vänta länge innan de nybakade studenterna rusade ut. Då var det någon svag elev som diskuterades. Skulle han/hon kuggas eller skulle han/hon godkännas? Nervpressen är omöjlig att förstå för den som ”tar studenten” i dag.

Studenten återinförs?

Under årens lopp har Jönköpings-Posten bevakat oräkneliga studentkullars språng ut i livet. I dag visar vi bilder från några av dem - samtidigt som vi noterar att frågan om att återinföra examensprov på gymnasiet har varit på tapeten igen.

Ja, de senaste åren har det faktiskt pratats om att återinföra studentexamen, om än i en modernare form.